Loading...
Мрежа от първи точки2017-06-02T06:56:18+00:00

НАЦИОНАЛНИ МРЕЖИ ОТ ПЪРВИ ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО И ОСНОВАНО НА ПОЛА НАСИЛИЕ

Българската мрежа обединява 30 различни първи точки за контакт. Тяхната роля е да окажат психосоциална подкрепа на жертви на домашно и основано на пола насилие.

Мрежа от първи точки за контакт в България

Организации, активни на цялата територия на страната

 • Алианс за защита срещу насилие, основано на пола
 • Български център за джендър изследвания
 • Български фонд за жените

Организации, активни на местно ниво

 • Български център за джендър изследвания – клон Хасково
 • Фондация „ПУЛС” – Перник
 • Х & Д джендър перспективи – Димитровград
 • Сдружение „Център Отворена врата” – Плевен
 • Женско сдружение „Екатерина Каравелова” – Силистра
 • Асоциация „Ная” – Търговище
 • Асоциация „ДЕМЕТРА” – Бургас
 • Фондация „ SOS – семейства в риск” – Варна
 • Сдружение „Нов път” – Хайредин
 • Национален алианс за работа с доброволци – Пловдив
 • „Свят без граници” – Стара Загора
 • Сдружение „Знание, успех, промяна” – Дупница
 • Български червен кръст – Русе
 • Каритас – Русе
 • Сдружение „Здравеопазване и превенция на хора в риск” – Русе
 • Сдружение на общопрактикуващите лекари – Русе
 • Областна администрация – Русе
 • Община Русе
 • Дирекция „Социално подпомагане” – Русе
 • Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе
 • РУ „ Ангел Кънчев” – Професионално направление „Социални дейности”
 • УМБАЛ – Русе
 • ОДМВР – Русе
 • СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ” – Русе
 • РАЛИЗ – Русе
 • Сдружение „Смело сърце” – Русе
 • Сдружение „Регионална достъпност” – Русе