Loading...

Na voljo priročnik “Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola”

//Na voljo priročnik “Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola”

Na voljo priročnik “Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola”

V okviru projekta FIRST je med drugim nastal tudi priročnik “Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola“, ki je plod prizadevanj projektnih partnerjev. Priročnik je namenjen tako strokovni kot tudi splošni javnosti, zasnovan pa je v treh sklopih. Prvi sklop “ABC o nasilju v družini in nasilju zaradi spola” nudi pregled relevantnih informacij o različnih vrstah, oblikah in razširjenosti nasilja ter dejavnikih tveganja pri nasilju. V drugem sklopu se lahko bralci in bralke seznanijo s tem kako lahko prepoznamo nasilje ter predvsem kako se odzovemo in ukrepamo kadar se soočimo s primeri nasilja. Tretji sklop je celosten pregled pravic žrtev in oblik pomoči ter storitev, ki so na voljo žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola.

Predstavljene teme so ponazorjene s konkretnimi primeri iz realnega življenja, ki služijo kot osnova za razlago teme ter predstavitev možnih rešitev in ukrepov. S pomočjo vprašanj pa lahko posamezniki in posameznice preverijo svoje razumevanje posameznih tem.

V okviru projekta nastajajo tudi različni promocijski materiali, med njimi tudi zloženka z informacijami, ki so pomembne in relevantne tako za osebe z izkušnjo nasilja, kot tudi za vse, ki lahko ponudimo podporo in pomoč.

2017-07-04T14:24:27+00:00marec 29th, 2017|