Loading...

Издаден е наръчник „Психосоциална подкрепа за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола“

//Издаден е наръчник „Психосоциална подкрепа за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола“

Издаден е наръчник „Психосоциална подкрепа за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола“

По проект FIRST е създаден наръчник „Психосоциална подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола“, който е резултат от усилията на партньорите по проекта. Наръчникът е предназначен както за професионалисти, так и за широката общественост, и съдържа три части. Първата е „Основни постановки относно домашното насилие и насилието, основано на пола“ и предоставя общ преглед на съответната информация за различните видове, форми, както и за разпространението и рисковите фактори за насилие. Във втората част читателите могат да се запознаят с начина, по който може да разпознава насилието и най-вече как да се реагира и какви действия могат да предприемат, когато се сблъскат с актове на насилие. Третата част е цялостен преглед на правата на човека и форми на подпомагане и услуги, достъпни за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола на жертвите.

Отделните теми са илюстрирани с конкретни примери от реалния живот, които служат като основа за тълкуване на темата и представяне на възможните решения и действия. С въпроси след всяка тема те могат да проверят своя напредък и разбиране на представената информация.

По проекта са създадени и различни информационни материали, включително и брошура с основни факти, насочена към  хората, живеещи в насилие, както и за тези, които могат да предложат подкрепа и съдействие.

2017-07-04T14:27:05+00:00март 30th, 2017|