Loading...

Tudi mediji so lahko partnerji v boju proti nasilju

//Tudi mediji so lahko partnerji v boju proti nasilju

Tudi mediji so lahko partnerji v boju proti nasilju

V boju proti nasilju je zelo pomembno tudi konstruktivno in pozitivno sodelovanje s predstavniki medijev in veseli nas, da smo lahko projekt FIRST predstavili tudi v časopisu Svet24 in na portalu Razglej.se. 

Mediji so prizma, skozi katero si splošna javnost oblikuje stališča o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami. Z ustreznim poročanjem splošni javnosti pošiljajo jasno sporočilo, da je nasilje nesprejemljivo, da so zanj odgovorni izključno tisti, ki ga povzročajo, in da je prav, da žrtve poiščejo pomoč za prekinitev nasilja.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, ki je partner v projektu FIRST, so v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije pripravili Priročnik za medije »Kako poročati o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami«. Priročnik je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so predstavljene osnovne značilnosti nasilja v družini in nasilja nad ženskami, drugi del prinaša praktične napotke za ustrezno poročanje s pomočjo primerov slabe in dobre prakse poročanja. Poznavanje značilnosti nasilja v družini in nasilja nad ženskami je pomembno zato, da lahko novinarke in novinarji nasilje poimenujejo z ustreznimi izrazi, ga umeščajo v družbeni kontekst, vključujejo informacije, ki pomagajo žrtvam pri iskanju pomoči, prepoznavajo stereotipe in mite o nasilju in nanje opozarjajo. Neustrezno poročanje medijev žrtve in njihove bližnje dodatno prizadene.

Priročnik pa o nasilju ne informira in ozavešča samo medijev, temveč tudi vsakega posameznika, zato vas vabimo k prebiranju. Priročnik, ki je dosegljiv na spletni strani Društva SOS telefon, si lahko v PDF obliki prenesete tudi na računalnik.

2018-01-04T15:29:26+00:00april 17th, 2017|