Loading...

Семинари за обучение на професионалисти

//Семинари за обучение на професионалисти

Семинари за обучение на професионалисти

През месец април в град Русе по проект FIRST бяха проведени обучения за повече от 50 професионалисти от институции и организации, които ще изпълняват ролята на първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие като част от националната мрежа за България. Гост-лектори бяха съдията от РРС Ивайло Йосифов и експертът доц. Владимир Велинов, които подпомогнаха разбирането на феномена домашно насилие и насилие, основано на пола и илюстрираха моделите за реакция, последствията за жертвите и възможните подходи при оказване на помощ и подкрепа, както и основни моменти от българското законодателство и начините за прилагането му и упражняване на правата на жертвите на насилие.

Участниците в обученията имаха възможност да получат не само теоретични познания и да обменят практически опит и да се запознаят с добри практики, но и да използват разработените по проекта електронна програма за обучение и инструмент за оказване на помощ. В следващите месеци те ще запознаят свои колеги с получената информация и ще влязат в ролята на техни обучители като по този начин ще повишат капацитета за реакция при случаи на насилие и ще подпомогнат за достигането на нужните източници до повече представители на широката общественост.

2017-07-04T14:28:05+00:00май 4th, 2017|