Loading...

Електронното обучение в първите точки на контакт

//Електронното обучение в първите точки на контакт

Електронното обучение в първите точки на контакт

Професионалистите от националната мрежа  от първи точки на контакт са първите, които се запознаха с предимствата на електронното обучение по проекта. Онлайн-базираното обучение е нова, съвременна, забавна и ефикасна форма на дистанционно обучение. Сред предимствата му е достъпът до мултимедийни продукти,  включващи анимации, симулации, видео и аудио записи. Онлайн-базираните материали предлагат по-бързо и по-добро обяснение на доста по-широк спектър от теми в сравнение с традиционните печатни материали. Използването на този вид материали  позволява да се проверят усвоените знания и да се получи незабавно желаната обратна връзка. Те не замърсяват околната среда. Използването и попълването на различни онлайн материали за обучение са лични и видими само за потребителите. Онлайн платформата предлага разнообразие от полезни инструменти като екран, показващ прогреса на работа, или връзка с обучен професионалист, на когото могат да се задават въпроси и да се получи отговор по електронен път. Браузърът осигурява достъп до нужната информация по всяко време. Този инструмент подпомага предоставянето на обучение на голям брой професионалисти и е полезен иновативен елемент но проект FIRST, който улеснява работата на хората от организациите, институциите и специалистите от мрежата от първи точки на контакт.

Електронният FIRST инструментариум ще бъде достъпен онлайн за членовете на създадената мрежа от първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие, както и за потребители, проявяващи интерес с цел достигане до възможно най-голям брой хора. Сред представителите на целевите групи са медицински работници, учители и обучители, професионалисти от НПО, консултанти, професионалисти в областта на човешките ресурси, социални работници, психолози, полицейски служители, адвокати и други.

Можете да получите достъп до електронния инструментариум тук. При първо посещение е необходимо да се регистрирате. Регистрацията е лесна, необходимо е само да изберете „Still without a password„ („Все още нямате парола”.) и да въведете данни за регистрация като може да използвате Вашия e-mail вместо потребителско име, да създадете парола и да въведете промоционен код (first_bg).

2017-07-04T15:10:55+00:00май 15th, 2017|