Loading...

Провеждане на обучителни семинари за професионалисти от първите точки за контакт и следващи тренинги

//Провеждане на обучителни семинари за професионалисти от първите точки за контакт и следващи тренинги

Провеждане на обучителни семинари за професионалисти от първите точки за контакт и следващи тренинги

През месец април бяха проведени два семинара за професионалисти от институции и организации, работещи с жертви на домашно и основано на пола насилие. Предварително беше разработена програма от екипа на Сдружение „Център Динамика“ и бяха потърсени за съдействие изявени професионалисти с богата експертиза по проблемите на домашното и основано на пола насилие, които се включиха като лектори в семинара. Един от експертите  бе асоцииран професор д.м.н. Владимир Велинов – съдебен психиатър и психотерапевт с дългогодишен опит в експертизата на пострадали и извършители на домашно насилие, обучител в Министерство на правосъдието, дългогодишен изследовател на нормата и патологията в човешкото поведение, работещ като вещо лице в досъдебното и съдебното производство, преподавател в СУ и Националния институт на правосъдието.  Съдията от Русенския районен съд Ивайло Йосифов е вторият външен лектор, разглеждащ дела по ЗЗДН по семейния кодекс и придобил едногодишен международен опит за работа в съда в Страсбург след спечелен конкурс за магистрати, както и преподавател в РУ.

След приключване на работата в предвиденото за семинарите време, екипът по проекта беше поканен да участва в последвалите обучения на екипите от професионалисти от първите точки за контакт. На тези тренинги изключително отговорно беше представен електронния наръчник и електронната платформа за обучение.

2018-01-08T09:02:03+00:00май 25th, 2017|