Loading...

Публикация за проект FIRST на сайта на Алианса за защита от насилие, основано на пола

//Публикация за проект FIRST на сайта на Алианса за защита от насилие, основано на пола

Публикация за проект FIRST на сайта на Алианса за защита от насилие, основано на пола

Сдружение „Център Динамика“  е една от организациите, членуващи в Алианса за защита от насилие, основано на пола. Той обединява неправителствени организации, които са основни действащи първи точки за контакт на пострадали от различни форми на насилие лица и деца, които предоставят професионална помощ и подкрепа, чрез разкритите консултативни и кризисни центрове по места в страната. На сайта на алианса е публикувана основна информация за проект FIRST и неговите основни цели.

 

2018-01-08T09:08:13+00:00май 31st, 2017|