Loading...

Заключителна фаза по проект на алианс за защита от насилие основано на пола – част от мрежата от първи точки за контакт

//Заключителна фаза по проект на алианс за защита от насилие основано на пола – част от мрежата от първи точки за контакт

Заключителна фаза по проект на алианс за защита от насилие основано на пола – част от мрежата от първи точки за контакт

През месец април 2017 г. бе проведено заключително събитие по проекта „Има много начини да се справиш с насилието”, финансиран от НФМ 2009-2014, Мярка 5 „Кампании за повишаване на информираността и чувствителността” Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“. Участие взеха 39 души, представители на Фондация „Областен ромски съюз”, Алианса за защита от насилие основано на пола ( Център „Отворена врата“, Женско Сдружение „Екатерина Каравелова” – гр. Силистра, Асоциация „Деметра” – гр. Бургас, Фондация „П.У.Л.С” – гр. Перник, Фондация „Х&Д Джендър Перспективи”, Център „Динамика” – гр. Русе, Фондация „Български център за джендър изследвания”), представители на Министерство на правосъдието, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Синдикат на българските учители, Институт за изследване на населението и човека, БАН, Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, Фондация „Анимус”, Фондация „Джендър проект – България”, Фондация Лале и др.

Представени бяха резултатите от проекта, както и от надграждането на проекта – откриването на Информационен център за превенция и защита от домашно насилие и насилие основано на пола в град Айтос, провеждане на информационна кампания сред ромското население, както и бъдещо взаимодействие и изграждане на обща Платформа за действие за защита от домашно насилие и насилие основано на пола. В рамките на събитието бе представен спектакълът на танцова формация „Петлите”, посветен на темата домашното насилие и насилието основано на пола.

2017-07-04T15:17:40+00:00юни 23rd, 2017|