Loading...

Нов проект за подкрепа на пострадали от домашно насилие започва в Търговище

//Нов проект за подкрепа на пострадали от домашно насилие започва в Търговище

Нов проект за подкрепа на пострадали от домашно насилие започва в Търговище

Mинистерство на труда и социалната политика ще финансира Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие в Търговище. Това се случа по проект, които се реализира от Сдружение „Асоциация Ная“ и ще продължи до края на годината. През това време социалната услуга за жертви на домашно насилие от общината ще се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към социалното министерство.

„Асоциация НАЯ“ е единственият лицензиран доставчик на социална услуга за жертви на домашно насилие в община Търговище. От 2006 г. работи „Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие“ и до момента негови клиенти са били 916 човека от областта, от които 609 от община Търговище. Сред тях 359 са жени, 201 са деца и 49 са мъже. Организацията е осигурила процесуално представителство при воденето на 140 дела по Закона за защита от домашното насилие, от които 110 дела са на клиенти от общината. Тези цифри показват, че в общината има нужда социалната услуга да бъде поддържана и разширявана, за да може повече жертви получат професионална подкрепа.“, обявиха от организацията.

Основните дейности, които ще се изпълняват до края на годината са предоставяне на социална услуга на жертви на домашно насилие, работа с извършители на домашно насилие и укрепване на междусекторното сътрудничество. Планирани са близо 2 хиляди безплатни консултации на пострадали.

Източник: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1620649

2017-07-28T13:47:47+00:00юли 21st, 2017|