Loading...

Почти всяка 4-та българка е жертва на физическо и сексуално насилие от страна на партньора си

//Почти всяка 4-та българка е жертва на физическо и сексуално насилие от страна на партньора си

Почти всяка 4-та българка е жертва на физическо и сексуално насилие от страна на партньора си

Българският център за джендър изследвания и Сдружението ”Алианс за защита срещу домашното насилие” оповестяват данните от широкомащабно изследване. На първо място резултатите сочат, че насилието над жените е масово, но и в същото време неотчитано и неглижирано в хартата за човешките права в страните, членки на ЕС. Изследването има за цел да посочи конкретни аргументи и да ускори процеса за предприемане на адекватни мерки за защита от насилие, основани на европейско и на национално ниво. Това се отнася особено за страните, където насилието над жените не е обект на дискусии и на ефективни политически и законодателни мерки. Интервютата в това широкомащабно изследване са взети на база социо-демографски характеристики за всяка страна. Тоест средно по 1500 жени от всяка държава, членка на ЕС, са участвали в изследването. По време на интервютата жените са давали подробна информация за преживяното от тях насилие – сексуално, физическо, психологическо и съответно мястото и честотата на насилието. Както и за това дали са докладвали за случая пред правоохранителните органи и дали са получавали специализирани услуги от неправителствени или други организации.

България се нарежда в средните стойности за Европа, като изследването отчита най-висок процент на жени, преживели насилие в рамките на брака или партньорската връзка сред финландките. Резултатите, отчетени по отношение на сексуалния тормоз над жените у нас, са на доста ниски нива в сравнение със средните стойности в ЕС. Между 9 и 11 на сто са жените у нас, преживели сексуален тормоз. В сравнение например с Дания изследването отчита между 26 и 37 на сто жени, преживели сексуален тормоз… Както посочват и от Агенцията за основните права към ЕС, сексуалният тормоз е въпрос на субективно усещане, което обаче се формира като отговор на доминиращите социални и културни ценности, норми и нагласи в обществото по отношение на жените. Сравнително ниският процент за България в сравнение с останалите страни би могъл да се обясни именно с тенденциите за поставяне на жената в позиция на подкрепяща, но не и водеща роля както в обществения, така и в личния, семейния живот. Тази роля на жената в българското общество – домакиня или любовница, се подхранва активно в публичното пространство от няколко десетилетия насам. Почти един милион българки по данни от преброяването от 2011 г. в детството си са преживели най-малко една от трите форми на насилие – физическо, сексуално или психологическо. Като цяло индивидуалното усещане за това колко често се среща насилието срещу жени е както много често – 22 на сто от анкетираните българки, така и доста често – 38 на сто от анкетираните и това е преобладаващата част от жените.

Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/article/37833

2017-08-21T13:21:18+00:00август 9th, 2017|