Loading...

Публикации в медии по проект FIRST

//Публикации в медии по проект FIRST

Публикации в медии по проект FIRST

През месец август бяха подготвени за печат и електронна публикация три статии, свързани с представянето на целите, задачите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Първата статия под надслов „Домашното насилие – невидимата епидемия“ беше подготвена за сайта „Здраве да е“  – я разглежда основните аспекти на проблема с домашното и основано на пола насилие и влиянието му върху ежедневието на всеки човек.

Втората статия със заглавие „Защита срещу домашно насилие в България“ беше подготвена за сайта на клуба на социалния работник към РУ „Ангел Кънчев“  –   Нейният фокус е върху правата на жертвите и как те се защитават от българското законодателство.

Третата статия бе отпечатана в броя на вестник „Бряг“ от 28 август 2017г. Тя беше озаглавена „НПО от Русе участва в създаването на национална мрежа за борба срещу домашното насилие“, а основната й идея бе да се представи проекта и работата на екипа от професионалисти от Сдружение „Център Динамика“, както и националната мрежа от първи точки за контакт.

2018-01-08T09:19:13+00:00август 30th, 2017|