Loading...

Кампания за отбелязване на Световната седмица без насилие по проект FIRST

//Кампания за отбелязване на Световната седмица без насилие по проект FIRST

Кампания за отбелязване на Световната седмица без насилие по проект FIRST

На 02.10.2017г., открихме кампанията за отбелязване на Световната седмица без насилие по проект „FIRST– изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола”, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Международният проект, започнал на 1 януари 2016 година, който ще продължи до 31 декември 2017 година обединява усилията на партньорски организации от 4 държави – Словения, Хърватска, Великобритания и България. Краят му ще бъде отбелязан с международна конференция в Загреб на 29, 30 ноември и 1 декември 2017 година.

Специален гост на пресконференцията беше госпожа Светлана Ангелова – народен представител и заместник – председател на парламентарната комисия по социална политика в Народното събрание, която акцентира, че за десета поредна година България и международната общност отбелязват Международния ден на ненасилието. Днес всички ние живеем в свят, пълен с агресия – на улицата, на работното място, в училищата и детските заведения, дори в домовете ни. Всички ние имаме огромна нужда от ненасилие, ненасилие като философия и стратегия, отхвърляща физическото насилие като форма на разрешаване на конфликти и проблеми, ненасилие, основано на разбирателство, подкрепа, обич и доброта. България възприема домашното насилие като част от големия проблем за дискриминацията, основана на пола и като част от джендър проблематиката. Като продължение на държавната воля за осигуряване на защита на пострадалите от домашно насилие, през март 2005 г. Народното събрание прие Закон за защита срещу домашното насилие, а през 2012 г. влезе в сила Правилник за неговото прилагане. Тези законодателни актове са в съответствие с поетите ангажименти на международно-правно ниво в тази област.

Заместник-областният управител г-н Валентин Колев подкрепи кампанията и проекта, като първа точка от националната мрежа. Той обърна внимание, че реализирането на подобни проекти и ангажирането на институции и неправителствени организации са ключови за осигуряване на ефективна защита на пострадалите от домашно насилие и насилие, основано на пола.

Представители от ОД на МВР Русе и община Русе споделиха впечатления от работа като първи точки от националната мрежа за добро партньорство и продължаване на работа за информиране относно превенция на случаите на домашно насилие и насилие, основано на пола.

 

2018-01-08T09:40:00+00:00октомври 2nd, 2017|