Loading...

Създадена е брошура във връзка с провеждането на кампанията за отбелязване на Световната седмица без насилие (2-6.10.2017г.)

//Създадена е брошура във връзка с провеждането на кампанията за отбелязване на Световната седмица без насилие (2-6.10.2017г.)

Създадена е брошура във връзка с провеждането на кампанията за отбелязване на Световната седмица без насилие (2-6.10.2017г.)

По проект FIRST е създадена брошура, която е предназначена за професионалистите, работещи по случаите на домашно и основано на пола насилие, журналистите, поканени на пресконференцията във връзка с текущата кампания по проекта, а също така и за широката общественост. Тя ще бъде разпространявана в периода до приключване на проекта и ще бъде актуален информационен материал за организациите и институциите от мрежата на първи точки за контакт. Брошурата е нов инструмент за достигане до целевата група по проекта и акцентира върху малките стъпки, които могат да се предприемат, за да се постигне положителен резултат. Поканата за кафе, разговор, разходка може да окаже въздействие и да доведе до участието на хора, които не биха се включили в протест или друга инициатива за борба срещу насилието. Всяка малка проява на съпричастност може да се окаже голяма стъпка в правилната посока.

2017-11-02T10:31:06+00:00октомври 5th, 2017|