Loading...

Projekt FIRST predstavljen rejnicam in rejnikom

//Projekt FIRST predstavljen rejnicam in rejnikom

Projekt FIRST predstavljen rejnicam in rejnikom

Predstavnica Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, ki je ena od partnerskih organizacij v projektu, je konec septembra 22 rejnicam in rejnikom predstavila aktivnosti, ki jih izvajamo v projektu FIRST. Udeleženci so bili povabljeni tudi k uporabi FIRST e-programa, ki jim bo vsekakor zelo koristil pri njihovem delu.

FIRST e-program je namenjen izobraževanju o nasilju v družini in nasilju zaradi spola ter o zagotavljanju ustrezne podpore in pomoči žrtvam nasilja.

Aktivnosti v okviru projekta, preventivne aktivnosti za krepitev nenasilja in informacije o možnih oblikah pomoči žrtvam nasilja bomo tudi v nadaljevanju predstavljali strokovni in splošni javnosti. Verjamemo, da lahko skupaj delamo pomembne korake za krepitev nenasilja.

2017-11-02T10:25:53+00:00oktober 5th, 2017|