Loading...

Predstavitev projekta in FIRST e-programa direktorjem centrov za socialno delo

//Predstavitev projekta in FIRST e-programa direktorjem centrov za socialno delo

Predstavitev projekta in FIRST e-programa direktorjem centrov za socialno delo

V Portorožu smo 5. in 6. oktobra 2017 projekt, aktivnosti in FIRST e-program predstavili 60 direktorjem in direktoricam centrov za socialno delo ter jih seznanili z možnostjo uporabe e-programa kot učnega pripomočka pri delu z različnimi uporabniki na centrih za socialno delo ter nudenju ustrezne pomoči žrtvam nasilja. Direktorji centrov za socialno delo pomembno pripomorejo k osveščanju in informiranju strokovne in splošne javnosti o preventivnih oblikah preprečevanja nasilja v družini ter možnih oblikah pomoči žrtvam. Predstavili smo jim tudi promocijska gradiva in video posnetke, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu in promocijskih aktivnostih.

 

 

2017-11-02T10:26:20+00:00oktober 9th, 2017|