Loading...

Potrebno je izboljšati informiranost o problematiki nasilja

//Potrebno je izboljšati informiranost o problematiki nasilja

Potrebno je izboljšati informiranost o problematiki nasilja

Posledice nasilja vplivajo na posameznikov odnos do samega sebe, na njegove odnose z drugimi ljudmi, na njegovo zdravje, učenje, delo, na njegove želje in pričakovanja glede sedanjosti in prihodnosti. Posledice nasilja vplivajo tudi na širše socialno okolje, na družbo. Žal pa o nasilju v družini in nasilju zaradi spola še vedno obstaja veliko zgrešenih predstav. Ena od njih je, da je nasilje zasebna stvar družine ali odnosa, v katerem se dogaja. S tem je povezana druga pogosta zgrešena predstava: »Če opazimo, slišimo, izvemo za nasilje, je bolje, da se ne vpletemo«. Obe zgrešeni predstavi pripomoreta k temu, da se nasilje nadaljuje, včasih postaja bolj pogosto, bolj intenzivno in lahko tudi življenjsko nevarno.

Kljub številnim pomembnim spremembam in sprejetim zakonom in praksam za preprečevanje nasilja v družini in nasilja zaradi spola ter za zagotavljanje ustrezne podpore in pomoči žrtvam nasilja, številne žrtve še vedno nimajo ustreznih virov in zadostnih podpornih mehanizmov, ki bi jim pomagali tako v postopku prijave nasilja kot tudi zaživeti v varnem okolju brez nasilja. Za učinkovito odkrivanje in preprečevanje nasilja je zelo pomembno skrbeti za boljšo informiranost ljudi v zvezi s problematiko nasilja v družini in nasilja zaradi spola ter zagotoviti širše dostopno psihosocialno podporo žrtvam nasilja.

Več si lahko preberete tudi v prispevku na spletni strani Metina lista.

 

 

2017-11-27T17:25:13+00:00november 13th, 2017|