Loading...

FIRST se predstavi še koordinatorjem za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju

//FIRST se predstavi še koordinatorjem za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju

FIRST se predstavi še koordinatorjem za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju

Projekt FIRST smo predstavili tudi aktivu koordinatorjev za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju. Ti kooridnatorji v skupnosti izvajajo pomoč osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave.

Predstavitev je bila ciljno usmerjena k uporabi FIRST e-orodja kot učnega pripomočka za delo pri obravnavi oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju kot tudi za delo z ostalimi uporabniki, s katerimi se koordinatorji srečujejo pri svojem delu.

Udeležencem predstavitve smo razdelili promocijski material (zloženke, brošure, letake) ter si ogledali izobraževalni video in promocijski video ter preizkusili njihovo raven znanja v obliki interaktivnega kviza z odgovori na vprašanja. Povabili smo jih, da s projektom FIRST seznanijo še ostale sodelavce na centrih za socialno delo ter jih vzpodbudijo k uporabi e-programa kot pripomočka za delo z uporabniki.

Koordinatorji so izpostavili, da je veliko posameznikov, ki imajo težave v duševnem zdravju, zaradi svoje bolezni hkrati tudi žrtev nasilja v družini. Ključno je, da družba spregovori o nasilju ter ozavešča tako širšo strokovno kot tudi laično javnost o nasilju v družini in nasilju zaradi spola, zato pozdravljajo prizadevanja in aktivnosti vseh držav partneric, ki izvajajo projekt FIRST.

2017-11-27T17:41:59+00:00november 27th, 2017|