Loading...

Uspešno smo izvedli FIRST mednarodno konferenco

//Uspešno smo izvedli FIRST mednarodno konferenco

Uspešno smo izvedli FIRST mednarodno konferenco

Med 29. novembrom in 1. decembrom 2017 smo v Zagrebu v okviru FIRST projekta uspešno izpeljali mednarodno konferenco »Nasilje v družini in nasilje zaradi spola: v sodelovanju za življenje brez nasilja”.

Zahvaljujemo se vsem strokovnjakom, ki so v vlogi predavateljev in trenerjev z nami delili svoje znanje, izkušnje, primere dobrih praks ter obstoječe težave in izzive pri zagotavljanju ustrezne pomoči in podpore žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola. Udeleženci so se tako lahko na eni strani seznanili z aktualnimi mednarodnimi dokumenti, smernicami, mehanizmi in dobrimi praksami na področju obravnave primerov nasilja v družini in nasilja zaradi spola, na drugi pa tudi z nacionalno zakonodajo, sodnimi postopki in programi za zaščito žrtev nasilja, zlasti v Sloveniji in na Hrvaškem. V panelnih diskusijah in okroglih mizah so gostje poudarjali pomen sodelovanja in povezovanja različnih akterjev, ki vstopajo v proces zaščite oziroma dela z žrtvami nasilja, od nevladnih organizacij do policije, sodišč, centrov za socialno delo in drugih institucij. Prav tako smo lahko večkrat slišali kako pomembno je, da vsi posamezniki, ki so vključeni v postopek zagotavljanja podpore žrtvam, razumejo posledice nasilja, perspektivo žrtve, se znajo primerno odzvati ter nuditi ustrezno pomoč.

V treh predavanjih je bila posebna pozornost namenjena tudi delu z otroki, ki doživljajo nasilje in zlorabo. Predavatelji so poudarili, da morajo z otroki delati usposobljeni strokovnjaki, ki bodo znali poskrbeti, da otroci v postopkih ne bodo ponovno travmatizirani ter bodo dobili ustrezno strokovno podporo in pomoč. Prav tako pa je pomembno zagotoviti žrtvam (zlasti otrokom) prijazne sodne postopke v primerih nasilja v družini. V petih delavnicah pa so udeleženci pridobili informacije o tem kako lahko zagotavljamo učinkovito psihosocialno podporo starejšim osebam z izkušnjo nasilja, o učinkovitih primarno preventivnih programih, o spolnem nasilju nad ženskami v vojni, o konkretnih primerih iz prakse, ko oseba, ki je žrtev nasilja v družini, zaprosi za azil, ter o pomenu Istanbulske konvencije v praksi.

Nagovorili pa smo tudi druge teme, ki se pomembno povezujejo s področjem nasilja, kot npr.  trgovanje z ljudmi, pomen aktivnega vključevanja moških v preprečevanje nasilja v medosebnih odnosih in zagotavljanje enakosti spolov ter možnosti za zmanjševanje tveganja za pojav depresivnosti in samomorilnosti kot posledice nasilja v intimno-partnerskih odnosih in zlorabe v otroštvu.

Predstavniki projektnih partnerjev so predstavili še aktivnosti ter rezultate projekta FIRST ter nanizali par zanimivih idej in predlogov s kom se lahko povežemo, da lahko tako obsežen projekt dobro izpeljemo. Skupaj pa smo razmišljali še o tem, kako lahko mreže prvih točk pomoči nadaljujejo z zagotavljanjem podpore žrtvam tudi po zaključku projekta.

Konferenca je ponudila veliko priložnosti za povezovanje in nadaljnje sodelovanje posameznikov z različnih področjih iz petih držav (Slovenije, Hrvaške, Bolgarije, Velike Britanije ter Bosne in Hercegovine). Vsekakor smo uspeli predstaviti in nagovoriti različne perspektive problematike nasilja v družini in nasilja zaradi spola. Razmišljali pa smo tudi o idejah oziroma predlogih za več kot potrebne spremembe na področju zagotavljanja zaščite in podpore žrtvam nasilja, tako v okviru izobraževalnih in preventivnih programov, kot tudi v okviru postopkov, ki stečejo ob prijavi nasilja.

Prijazno se zahvaljujemo predavateljem in udeležencem za aktivno sodelovanje na konferenci. Verjamemo, da je vsak od nas z udeležbo naredil (še en) pomemben korak k spreminjanju mitov in zgrešenih predstav o nasilju ter k zagotavljanju življenja brez nasilja.

Povzetki predavanj in delavnic so na voljo tukaj.

2017-12-13T13:13:13+00:00december 6th, 2017|