Loading...

Projekt FIRST – pogled nazaj in naprej

//Projekt FIRST – pogled nazaj in naprej

Projekt FIRST – pogled nazaj in naprej

Nasilje v družini in nasilje zaradi spola je potrebno obravnavati resno in odgovorno. Verjamemo, da nam je tekom projekta FIRST uspelo narediti še en pomemben korak za preprečevanje nasilja v družini in nasilja zaradi spola. Z usposabljanji za predstavnike iz organizacij, ki delujejo kot prve točke pomoči za žrtve nasilja in s FIRST e-programom smo usposobili strokovnjake iz več kot 25 organizacij, ki delujejo na različnih področjih (šole, vrtci, podjetja, društva, zveze, zavodi itd.). Ti posamezniki so sedaj opremljeni z znanjem o problemu nasilja v družini in nasilja zaradi spola, in sicer vse od boljšega razumevanja značilnosti tega problema pa do pridobivanja znanj in veščin za nudenje ustrezne podpore in pomoči žrtvam. Tako bodo žrtve nasilja lahko dobile ustrezno podporo in pomoč.

Razvili smo tudi brezplačni interaktivni FIRST e-program, ki je sestavljen iz treh učnih modulov za izobraževanje o nasilju v družini in nasilju zaradi spola ter nudenju ustrezne pomoči žrtvam nasilja in e-pomoči, preko katere bodo na voljo ključna priporočila in smernice za zagotavljanje ustreznega odziva in psihosocialne podpore žrtvam nasilja.

FIRST e-program je na razpolago tako članom in članicam vzpostavljene mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja, kakor tudi vsem zainteresiranim uporabnikom in uporabnicam ter širši in strokovni javnosti. Do e-programa je možno dostopati preko spletne strani www.spletno-ucenje.com, kjer najprej izberemo možnost “Še nimate gesla?”. Odpre se obrazec za registracijo, ki pa je hitra in enostavna (vpisati je potrebno ime in priimek, uporabniško ime in geslo, ki ju določite sami ter obvezno tudi promocijsko kodo: first_slo. Povratne informacije uporabnikov e-programa so zelo dobre. Menijo tudi, da je program odličen pripomoček za delo z različnimi skupinami: uporabniki storitev različnih institucij in organizacij, z žrtvami nasilja za ozaveščanje in preverjanje ravni znanja o nasilju v družini, za preventivno delo z mladimi in otroki, kot izhodišče za pogovor o nasilju.

Ključne informacije so na voljo tudi v obliki vprašanj in odgovorov, ki so na voljo v obliki e-pomoči.

Tudi osebam z izkušnjo nasilja so na voljo uporabne informacije kako prepoznati nasilje, načrtovati svojo varnosti in kam se obrniti po pomoč. Informacije so dostopne v interaktivni obliki na tej strani.

Pripravili smo tudi uporabna učna gradiva (priročnik) in promocijske materiale (brošura, zloženka), ki so na voljo vsem, ki bi bili raje seznanjeni z dejstvi kot pa z miti. Pomembno je namreč, da zna vsak izmed nas prepoznati nasilje, nanj ustrezno reagirati in spreminjati zmotna prepričanja. Vsak od nas je lahko podporna oseba, ki bo žrtvam nasilja pomagala zaživeti v varnem okolju brez nasilja.

Tudi promocije projekta smo se lotili z veliko odgovornostjo in zavzetostjo. Projekt in program FIRST smo predstavili različnim strokovnim delavcem in direktorjem centrov za socialno delo, rejnicam in rejnikom, koordinatorjem za preprečevanje nasilja v družini in koordinatorjem za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju, študentom, strokovnim delavcem v šolah in vrtcih, psihologom, zaposlenim in prostovoljcem v nevladnih organizacijah, zaposlenim v podjetjih itf . Pripravili smo tudi več promocijskih člankov na temo nasilja v družini in nasilja zaradi spola, eden je bil objavljen tudi v tiskani in spletni izdaji časopisa Dnevnik.

Veseli nas, smo imeli priložnost sodelovati ter izmenjevati izkušnje, znanje in dobre prakse s kolegi iz različnih organizacij iz štirih EU držav: ISA institut, Društvo SOS za ženske in otroke – žrtve nasilja, Skupnost centrov za socialno delo ter B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. iz Slovenije, AIRE Centre iz Velike Britanije ter nevladni organizaciji Center Dinamika iz Bolgarije in Centar za žene žrtve rata – ROSA iz Hrvaške.

Projekt FIRST je sofinanciran iz Programa Evropske komisije za pravice, enakost in državljanstvo  (Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union).

Namen poudarjanja preventive in promocije nenasilja je spodbuda za vse, da nasilje vidijo, posredujejo in o njem spregovorijo.  S projektom, zlasti z vzpostavitvijo mreže prvih točk pomoči, smo sporočili, da je vsak korak, ki ga naredimo za življenje brez nasilja in v podporo ljudem, ki nasilje doživljajo, pomemben. Organizacije in podjetja še vedno lahko postanejo del FIRST mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja in tako aktivno prispevajo k zagotavljanju prve laične psihosocialne pomoči posameznicam in posameznikom z izkušnjo nasilja. Kljub zaključku projekta bomo partnerske organizacije nadaljevale z različnimi aktivnostmi, zlasti z izobraževanjem, informiranjem in ozaveščanjem splošne in  strokovne javnosti o problematiki nasilja v družini in nasilja zaradi spola. 

2018-02-13T11:26:43+00:00januar 3rd, 2018|