Loading...
Начало2017-08-21T13:22:53+00:00

НАШАТА ЦЕЛ Е ДА УСТАНОВИМ БЕЗОПАСНИ ТОЧКИ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО И ОСНОВАНО НА ПОЛА НАСИЛИЕ И ДА ОСИГУРИМ ШИРОКО ДОСТЪПНА ПСИХОСОЦИАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Проект FIRST – Изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно и свързано с пола насилие

Постигнатите резултати в рамките на проекта включват: - Създадена национална мрежа от 30 първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие; - Повишено ниво на [...]

Международна конференция в Загреб

Заключителната тридневна конференция по проект FIRST под надслов „Домашно и основано на пола насилие: предприемане на стъпки към живот без насилие“ се проведе в Загреб, Хърватия от 29 ноември до [...]

Интервю в предаването „Подиум“ на TVN

В интервюто се представя информация по проблемите на домашното насилие – какво представлява то, какви са предвидените законодателни мерки за защита и спрямо извършителите, как се справят с проблема жертвите [...]

SOCIAL FEED


Проблемът

Въпреки многото важни промени, които бяха въведени, за да намалят и предотвратят домашното и основано на пола насилие, все още много от жертвите живеят в мълчание.

Научете повече

Нашата цел

Основната цел на проекта е да създаде национални мрежи от първи точки на контакт и те да бъдат възприемани като „безопасни точки“ от жертвите на домашно и основано на пола насилие. Те трябва могат да гарантират широк достъп да социална и правна подкрепа.

Научете повече

Партньори

Партньори по проекта са 7 организации от 4 европейски страни – Словения, Великобритания, България, Хърватия, които имат богат опит в областта на защита на жертвите, преживели насилие, както и по отношение на предоставянето на обучения и електронни източници на информация.

Научете повече

HAVE A QUESTION ABOUT THE PROJECT?

Get In Contact