Loading...
Начало 2017-08-21T13:22:53+00:00

НАШАТА ЦЕЛ Е ДА УСТАНОВИМ БЕЗОПАСНИ ТОЧКИ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО И ОСНОВАНО НА ПОЛА НАСИЛИЕ И ДА ОСИГУРИМ ШИРОКО ДОСТЪПНА ПСИХОСОЦИАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Създадена е брошура във връзка с провеждането на кампанията за отбелязване на Световната седмица без насилие (2-6.10.2017г.)

По проект FIRST е създадена брошура, която е предназначена за професионалистите, работещи по случаите на домашно и основано на пола насилие, журналистите, поканени на пресконференцията във връзка с текущата кампания по [...]

Приеха план за действие към националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца

П Правителството на Република България прие План за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Заложените мерки и дейности целят предприемането [...]

Националната комисия за борба с трафика на хора разкри две нови услуги за жертви на трафик в софия

През месец юли 2017г. Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) разкри две нови, специализирани услуги от резидентен тип за жертви на трафик на хора – приют за временно настаняване с [...]

SOCIAL FEED


Проблемът

Въпреки многото важни промени, които бяха въведени, за да намалят и предотвратят домашното и основано на пола насилие, все още много от жертвите живеят в мълчание.

Научете повече

Нашата цел

Основната цел на проекта е да създаде национални мрежи от първи точки на контакт и те да бъдат възприемани като „безопасни точки“ от жертвите на домашно и основано на пола насилие. Те трябва могат да гарантират широк достъп да социална и правна подкрепа.

Научете повече

Партньори

Партньори по проекта са 7 организации от 4 европейски страни – Словения, Великобритания, България, Хърватия, които имат богат опит в областта на защита на жертвите, преживели насилие, както и по отношение на предоставянето на обучения и електронни източници на информация.

Научете повече

HAVE A QUESTION ABOUT THE PROJECT?

Get In Contact