Uncategorized

/Uncategorized

Приеха план за действие към националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца

2017-08-21T13:11:28+00:00август 28th, 2017|

П Правителството на Република България прие План за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната програма за превенция на [...]

Националната комисия за борба с трафика на хора разкри две нови услуги за жертви на трафик в софия

2017-08-21T13:17:25+00:00август 17th, 2017|

През месец юли 2017г. Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) разкри две нови, специализирани услуги от резидентен тип за [...]

Почти всяка 4-та българка е жертва на физическо и сексуално насилие от страна на партньора си

2017-08-21T13:21:18+00:00август 9th, 2017|

Българският център за джендър изследвания и Сдружението ”Алианс за защита срещу домашното насилие” оповестяват данните от широкомащабно изследване. На първо [...]

Заключителна фаза по проект на алианс за защита от насилие основано на пола – част от мрежата от първи точки за контакт

2017-07-04T15:17:40+00:00юни 23rd, 2017|

През месец април 2017 г. бе проведено заключително събитие по проекта „Има много начини да се справиш с насилието”, финансиран [...]

Провеждане на обучителни семинари за професионалисти от първите точки за контакт и следващи тренинги

2018-01-08T09:02:03+00:00май 25th, 2017|

През месец април бяха проведени два семинара за професионалисти от институции и организации, работещи с жертви на домашно и основано [...]