Loading...
Имам нужда от помощ2017-06-05T08:56:14+00:00

Жертва ли сте на домашно и/или основано на пола насилие?

Важно е да знаете, че може да получите помощ.

 

Домашното и основано на пола насилие са сериозни проблеми. Повечето от жертвите са жени. Домашното насилие неизбежно засяга качеството на живот на жертвата като представлява риск както за физическото, така и за психичното ѝ здраве и се отразява пагубно на личния и професионалния ѝ живот.

По-надолу може да откриете интерактивен преглед на основна информация, която може да Ви помогне да разпознаете насилието, да планирате своята безопасност, да заздравите социалната си среда и да научите къде може да получите помощта, от която се нуждаете.

Вашите отговори няма да бъдат преглеждани или съхранявани, всеки потребител може да вижда само собствените си данни.

 

Вие имате правото да бъдете в безопасност и да водите живот без насилие.

Насилие ли е?

Планиране на безопасност

Планиране на безопасност

Отдалечаване от насилие

План за безопасност

Решение за напускане

Прекратяване на връзка

След напускане

Къде да получим помощ?

Полиция

НПО

Горещи телефонни линии

Защитени места/жилища

Безплатна правна помощ

Други контакти

Моята мрежа за подкрепа

Важно е да имате възможност да споделите, че сте жертва на насилие на човек, на когото вярвате. Това може да бъде приятел, член на семейството, съсед, колега, член на неправителствена организация и т.н. Този човек може да Ви осигури емоционална подкрепа и помогне да намерите правилните форми на помощ.

Поддържащата социална мрежа има голямо значение в процеса на възстановяване след преживяно насилие.
Помислете за хора, на които можете да вярвате и да получите подкрепа, от която се нуждаете!

Кои са хората във Вашата мрежа за подкрепа, с които може споделяте проблеми, загуби или промени в живота си? Принтирайте схемата и напишете имената им на празните места.

Можете ли да разширите Вашата мрежа за подкрепа? Намерете помощ и подкрепа!

Стабилната мрежа за подкрепа е един от най-важните защитни фактори, които ни помагат да се справим с различни предизвикателства в живота.

Вие имате правото на безопасен живот без насилие.

Допълнителна информация

Вие може да получите повече информация относно домашното и основано на пола насилие, правата на човека и различни форми на помощ, достъпни за жертвите на насилие от FIRST e-инструмент.

При първо посещение е необходимо да се регистрирате. Регистрацията е лесна, необходимо е само да изберете Still without a password („Все още нямате парола”.) и да въведете данни за регистрация като може да използвате Вашия e-mail вместо потребителско име, да създадете парола и да въведете промоционен код (first_bg).

NEED HELP? GET IN CONTACT.

CONTACTS