Loading...
Аз искам да помогна2017-06-01T12:08:16+00:00

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ПОДКРЕПА

Какво е домашно насилие?2017-04-10T09:17:05+00:00

Домашното насилие включвавсички актове на физическо, сексуално, психологическо или икономическо насилие, което се среща в семейство или връзка на настоящи или бивши партньори, без значение дали насилникът живее заедно с жертвата.При домашното насилие жертвите и извършителите са и от двата пола.

 Домашното насилие може да се разглежда и като насилие от страна на интимния партньор.
Какво е насилие срещу жени?2017-04-10T09:14:59+00:00

Насилие срещу жени е „…нарушаване на човешките права и форма на дискриминация спрямо жените и включва всички случаи на насилие, основано на пола, които водят до или биха могли да нанесат физически, сексуални, психологически или икономически щети или да причинят страдание на жени, включително заплахите за такива действия, принуда или лишаване от свобода, независимо дали се отнася за обществения или личния живот.“ [6]

Домашното насилие е едно от най-коварните и често срещани форми на насилие срещу жените. В семейните взаимоотношение жени на всякаква възраст са подложени на различни видове насилие.

Домашното насилие се среща във всички общества и култури.
Какво е основано на пола насилие?2017-04-10T09:13:11+00:00

Основано на пола насилие енасилие, насочено срещу човек, породено от неговия пол, и което засяга хората на определения пол непропорционално. Жени и момичета, във всички възрастови групи, са най-засегнати от този тип насилие. То може да бъде проявено физически, сексуално и/или психологически.” (вижте тук за повече информация).

Кого засяга домашното насилие?2017-04-10T08:41:41+00:00

Домашното насилие засяга предимно жени, но също така и мъже, млади и възрастни, хетеросексуални и хомосексуални двойки.

Една от всеки четири жени съобщава за някаква форма на физическо или сексуално насилие след 15-годишна възраст.

13 милиона жени в ЕС са преживяли физическо насилие за период от 12 месеца преди провеждане на проучването (вижте тук за повече информация).

За повече информация посетете Interactive Data Explorer, където можете да се запознаете с резултатите от проучването.

Домашното насилие е проблем, който засяга много от най-уязвимите хора.
Къде се среща домашно насилие?2017-04-10T08:29:49+00:00

Домашно насилие се среща по целия свят и засяга хора с различно социално положение, култура, раса, независимо от финансовото им състояние.

Децата също ли са жертви на насилие?2017-04-10T08:28:56+00:00

Да!

Преживяното от деца насилие има отрицателен ефект върху тяхното физическо и психично здраве, както и личностно развитие. Децатанай-често стават жертви на насилие в позната среда, социална мрежа (семейство, роднини, съседи и връстници).

Децата са жертви на физическо, психологическо и сексуално насилие, както и на неглижиране и икономическо насилие.
Какви са формите на домашно насилие?2017-04-10T08:27:25+00:00
 • психологическо насилие,
 • сексуално насилие (включително изнасилване, сексуална злоупотреба с деца),
 • физическо насилие,
 • дебнене,
 • икономическо насилие,
 • неглижиране.
Какви са формите на основано на пола насилие?2017-04-10T08:20:50+00:00
 • насилие в интимните взаимоотношения,
 • сексуално насилие (включително изнасилване, сексуално нападение и тормоз или дебнене),
 • трафик на хора (включително проституция),
 • трудова експлоатация,
 • робство,
 • вредни практики като принудителни бракове, осакатяване на женски гениталии и така наречените престъпления на „честта”.
Какво е психологическо насилие?2017-04-10T08:18:49+00:00

Психологическото насилие включва всички действия на извършителя на домашно насилие, които водят до страх, унижение, чувство за малоценност, заплаха и други психологически безпокойства на жертвите. [6]

Психологическо/емоционално насилие:

 • Унижаване, наричане на партньора с обидни имена ( дебел, грозен, глупав, луд, боклук)
 • Убеждаване на партньора, че е луд
 • Постоянно омаловажаване, разпитване на партньора
 • Насаждане на чувство за вина у партньора
 • Намаляване на самоувереността на партньора
 • Постоянни обвинения в изневяра
 • Заплахи за самоубийство
 • Заплахи към партньора, неговите деца, семейство/приятели, домашни любимци
 • Заплахи за въдворяване в психиатрична клиника, обаждане в полицията и докладване на социалните служби, особено в случаи на зависимост от определени вещества или психични болести
 • Заплахи да се съобщи за имиграционния статут на жертвата на властите
 • Заплахи да се покажат порнографски материали на жертвата на доставчици на услуги, семейство, приятели, работодател
 • Изолиране на партньора, децата от техните приятели, роднини…
Какво е сексуално насилие?2017-04-10T08:16:15+00:00

Сексуално насилие представлява всеки принудителен сексуален акт с член от семейството, който не е съгласен с него или не разбира значението му поради своя етап на развитие. [16]
Сексуално насилие:

 • Изнасилване
 • Сексуална злоупотреба с дете
 • Обидни, унизителни забележки със сексуален подтекст
 • Налагане на „дрес код”, т.е. носене на твърде разголени дрехи или облекло, което се смята за „скромно”
 • Принуждаване за нежелан сексуален акт
 • Принуждаване на някого да гледа или участва в порнография
 • Сводничество, т.е. принуждаване на някого да прави секс с други хора за пари, наркотици и т.н.
 • Използване на технологии за принуждаване на жертвата да публикува свои сексуални снимки
 • Отказ или забрана за използване на контрацептиви, което може да доведе до  сексуално преносими инфекции и/или нежелана бременност
Какво представлява физическо насилие?2017-04-10T08:12:30+00:00

Физическо насилие представлява всяка употреба на физическа сила, която причинява болка, страх или унижение на жертвата независимо от действителните наранявания. [1]

Физическо насилие:

 • Удряне, ритане, хапане
 • Скубане на коса
 • Давене
 • Намушкване
 • Изгаряне
 • Лишаване от лекарства
 • Хвърляне на предмети
 • Причиняване на спонтанен аборт
 • Убийство на жени
Какво е икономическо насилие?2017-04-10T08:10:42+00:00

Икономическото насилие е форма на насилие, която включва всички форми на унижение и доминиране над жертвата с отказ на права, свързани с приходи или средства за оцеляване. Някои от тези форми включват ограничаване на правото на работа и правото да се управляват собствени пари, принудителна финансова зависимост или принуждаване на жертвата да поеме финансовите задължения на извършителя на насилие. [1] Икономическото насилие включва и неизплащане на детска издръжка.

Финансово /икономическо насилие:

 • Спиране на партньора от получаване на работа
 • Тормоз на партньора по време на работа
 • Отказване на достъп до пари
 • Кражба на пари от партньора или децата
 • Залози и хазарт, които заплашват стандарта на живот на семейството
 • Следене на разходите на партньора
 • Вземане на важни финансови решения за семейството еднолично
 • Натрупване на дългове
 • Задържане на пари за налагане на определен начин на действие, контролиране на разходите
 • Унищожаване на вещи на жертвата
 • Неплащане на детска издръжка
Какво е неглижиране?2017-04-10T08:07:52+00:00

Неглижирането е форма на насилие, при което човек не полага необходимите грижи за член на семейството, който има нужда от такива поради заболяване, инвалидност, възраст, етап на развитие или други лични обстоятелства. [1]

Какво представлява дебнене?2017-04-10T08:06:17+00:00
 • Следене на жертвата, поява на места, където тя се намира
 • Изпращане на нежелани подаръци, писма, картички или е-мейли на жертвата
 • Повреждане на дома, колата или друга собственост на жертвата
 • Следене на телефонните разговори или компютъра на жертвата
 • Използване на технологии (скрити камери, система за навигация (GPS), …) за следене на жертвата
 • Появяване с кола или разхождане в близост до дома, училището, работното място на жертвата
 • Заплахи към жертвата, нейното семейство, приятели, роднини или домашни любимци
 • Търсене на информация за жертвата чрез публични регистри или онлайн системи за издирване, наемане на следователи, ровене в боклука на жертвата, или контакт с приятели, семейство, съседи или колеги
 • Споделяне в интернет, на публично място или устно на невярна информация или разпространяване на слухове за жертвата
 • Други действия, чрез които се контролира, проследява или плаши жертвата

Повече за дебнене може да откриете тук.

Какво е психологическа злоупотреба с деца?2017-04-10T08:02:30+00:00

Психологическа злоупотреба с деца е модел на поведение, който пречи на емоционалното развитие на детето или на чувството му за самоуважение. Той може да включва постоянна критика, заплахи,или отхвърляне, както и отказ на обич, подкрепа или напътстване. Често е много трудно да се докаже емоционален тормоз. Той често присъства , когато се идентифицират други форми на злоупотреба. [7]

Какво представлява физически тормоз на деца?2017-04-10T08:00:01+00:00

Физически тормоз на деца е неслучайно физическо нараняване (вариращо от леки синини до сериозни счупвания или смърт) в резултат на удар с юмрук, побой, ритане, хапане, разтърсване, замерване, намушкване, душене, удар (с ръка, пръчка, колан или друг предмет), изгаряне или друго нараняване на дете, причинено от родител, настойник или друг човек, който носи отговорност за детето. [7]

Какво е неглижиране на дете?2017-04-10T07:53:37+00:00

Неглижиране на дете е неспособност на родител, настойник или човек, полагащ грижи за дете, да отговори на основните нужди на детето. Неглижирането може да бъде:

 • Физическо (напр. неспособност да се осигури храна или подслон, или липса на подходящ надзор)
 • Медицинско (напр. неспособност да се осигури подходящо медицинско или психиатрично лечение)
 • Образователно (напр. неспособност да се образова дете или да се отговори на специални образователни потребности)
 • Емоционално  (напр. липса на внимание към емоционалните нужди на детето, неспособност да се осигури психологическа грижа или позволяване на детето да използва алкохол или наркотици) [7]
Какво представлява сексуална злоупотреба с дете?2017-04-10T07:51:39+00:00

Сексуалната злоупотреба с дете включва действия от страна на родител или човек, който се грижи за дете като галене на гениталиите на детето, проникване, кръвосмешение, изнасилване, содомия, разголване и експлоатация чрез проституция или създаване на порнографски материали.

Сексуална злоупотреба е експлоатацията, използването, убеждаването, примамването, съблазняването или принуждаването на дете да участва или да подпомага участието на друг човек в открит сексуален акт или симулацията му. [7]

Ако децата са непослушни, не са достатъчно усърдни в училище, груби са и т.н. – нормално ли е родителите да проявяват насилие към тях?2017-04-10T07:50:20+00:00

Не!

Родители, които проявяват насилие към децата си,прехвърлят отговорността за насилието на децата като казват, че децата са непослушни, не са достатъчно усърдни в училище, груби са и т.н. Всичко това са извинения. Насилието никога не е правилен начин за отговор. Отговорност на родителите е да потърсят помощ за това как да реагират или да спрат насилието и да защитят децата си.

Всички деца имат правото да живеят в дом без насилие, да бъдат обичани и да се полагат грижи за тях.
Боят на дете като наказание представлява ли домашно насилие?2017-04-10T07:48:35+00:00

Да, домашното насилие включва всички актове на физическо насилие.

Мъжете могат ли също да бъдат жертви на домашно насилие?2017-04-10T07:47:17+00:00

Мъжете също могат да бъдат жертви на домашно насилие. Насилие може да бъде претърпяно от мъже от всички култури независимо от възрастта, образованието, професията им.

Мъжете могат да бъдат жертви на домашно насилие от мъже или от жени. Проучвания показват, че насилието се среща еднакво често в хетеросексуални и хомосексуални връзки.

Повече информация за насилието в хомосексуални връзки може да намерите на Gay Mens Domestic Violence Project.

Нормално мъжете са физически по-силни от жените, но това не прави по-лесно прекратяването на насилието от тяхна страна и/или да прекратят насилническа връзка.

Какво е тормоз на възрастни хора?2017-04-10T07:44:39+00:00

Тормоз на възрастни хора (над 65 години) се среща както в семейства, така и в институции или от други хора. Най-често срещаните форми са  неглижиране (т.е. лишаване от необходими вещи), физически тормоз (шамари, скубане на коса, удряне, бутане,разтърсване и т.н. ), психологически или емоционален тормоз (нагрубяване, унижение, обиди, заплахи, заключване в къща или апартамент, отказ на контакт с други хора и т.н.), финансов или материален тормоз (кражба, злоупотреба с банкова/кредитна карта, подправяне на подпис, принудително подписване на договор, завещание и т.н.).

Какво е институционален тормоз на възрастни хора?2017-04-10T07:43:39+00:00

Институционален тормоз на възрастни хора се среща в институционална среда, например в старчески домове, болници, институции и т.н. Насилниците могат да бъдат от семейството, служители  (обслужващ персонал или съквартиранти).

Какво представлява насилие и тормоз на транссексуални хора?2017-04-10T07:42:25+00:00

Транссексуалните хора са жертва на особени форми на домашно насилие. [8] Освен това, те могат да бъдат лесбийки, гей или бисексуални, което създава допълнителни варианти на дискриминация и неравнопоставеност.

Домаштото насилие срещу транссексуални хора може да включва:

 • Заплахи за разкриване на нечия полова идентичност без съгласието на човека, т.е. на работодател, семейство, общност;
 • Критики, че някой не е истински мъж/жена, ако са се разкрили наскоро или не са се подложили коригираща операция;
 • Опити да бъдат убедени, че заслужават тормоз, защото хормоните влияят на поведението;
 • Задържане на пари за промяна на пола (лекарства,дрехи или операция);
 • Задържане на лекарства (хормони); принуждаване на жертвите да се подложат на операция за смяна на пола;
 • Насочване на сексуален или емоционален тормоз към части на тялото, от които те може да се срамуват или чувстват като чужди;
 • Отказ да използват тяхното прозвище или име и подигравки с половата им идентичност чрез критики на външния им вид, дрехи или глас, както и много други.
Какво е трафик на хора?2017-04-10T07:41:03+00:00

Трафик на хора е злоупотреба с цел експлоатация и печелене на пари. Той е сериозно нарушение на човешките права, тъй като човек се превръща в предмет на търговия. Той е собственост на друг и свободата му е отнета.

Какви са формите на трафик на хора?2017-04-10T08:44:29+00:00
 • Принудителна проституция
 • Принудителен труд
 • Просия по принуда
 • Брак по принуда
 • Нелегално осиновяване
 • Сексуален тормоз на дете
 • Снимки на сексуален тормоз на дете
 • Подчинение
 • Принудителна криминална дейност
 • Трафик на човешки органи/тъкани/кръв

Най-често срещаните форми на трафик на хора са проституция или други форми на сексуален тормоз, трудова експлоатация, робство, подчинение, търговия с човешки органи, тъкани или кръв. Според данни на Международната организация по труда, има повече от 2.4 милиона жертви на трафик на хора, половината от които са деца. Болшинството от тях са принуждавани да проституират (43%), продавани в робство (32%) или и двете (25%). Когато става въпрос за сексуална експлоатация с цел проституция, в повечето случаи жертвите са жени и момичета (98%) (вижте тук за повече информация).

Трафикът на хора е робството на 21 век и една от дейностите на международните престъпни организации.
Домашното и основано на пола насилие личен проблем ли е?2017-04-10T07:32:50+00:00

Не! Това е мит. Домашното и основано на пола насилие не е личен проблем, не се среща само в интимните взаимоотношения или в домашна обстановка. Следствие от този мит е фактът, че е малко вероятно жертвите да търсят или да получават помощ. [6].

Обществото с посланията си за доминиране на мъжете и „естествена” покорност на жените допринася за появата на обстоятелства, поради които домашното и основано на пола насилие е световен проблем с епидемични размери. Основаното на пола насилие е нарушение на човешките права. Следователно този вид насилие не може да се прекрати скришом; важно е да се намеси държавата, за да се осигури защита на човешките права от различни институции.

Какви са рисковите фактори за домашно и основано на пола насилие?2017-04-10T07:31:21+00:00

Съответно, не само един фактор кара хората да тормозят партньорите си и/или членове на семейството, а насилието е по-скоро резултат от взаимодействие на обществени, ситуационни и индивидуални фактори. Рисковите фактори имат едно сходство: насилникът изпитва нужда да да упражнява пълен контрол над партньора си. 

Насилникът може да убеди жертвата, че тя заслужава тормоза/насилието и го е провокирала по някакъв начин, карайки насилника да „загуби контрол”. Те „предлагат” различни причини като извинения за насилническото си поведение. Важно е да се отбележи, че жертвите не са виновни за преживяното насилие. Насилникът контролира поведението си.

Действителните рискови фактори включват:

 • Преживяно насилие в миналото
 • Убеждение, че насилието е начин за решаване на проблем
 • Необходимостта да се упражни пълен контрол над партньора
 • Отношение към мъжете като доминиращи
 • Убеждение, че насилието е начин за възпитание на дете
 • Неравенство на половете.
Алкохолът, злоупотребата с наркотици и психичните заболявания водят ли до домашно насилие?2017-04-10T07:29:42+00:00

Не. Употребата на алохол, наркотици, стресът и психичното заболяване не водат до домашно насилие, но се използват като извинения за упражняване на насилие [6].

Може ли извършителят на насилие да контролира поведението си?2017-04-10T07:28:27+00:00

Да. 85% от мъжете насилници тормозят само интимния си партньор или член на семейството. Повечето са насилници само в личния живот, където не очакват отрицателни последствия и мислят, че е позволено да използват насилиечесто те нараняват части от тялото, които са покрити от дрехи. Това показва висока степен на контрол.

Насилническото поведение в природата на индивида ли е?2017-04-10T07:27:15+00:00

Насилническото поведение НЕ е в природата на индивида. Причината за насилие не може да се обясни с биологичните особености на мъжете, тъй като болшинството от тях не са насилници. Освен това, не всички жени са жертви на насилие. Следователно, не може да заключим, че ролята на жертва е свързана с биологичните особености на жените. Грешно е да се смята, че жените искат да бъдат жертви заради необходимостта им за тях да се полагат грижи, да бъдат напътствани.

Какви са рисковите фактори за основано на пола насилие?2017-04-10T08:48:25+00:00

“Основаното на пола насилие се корени в дискриминационни културни вярвания и отношения, които водят до неравенство и безпомощност, в частност на жените и момичетата. Различни други фактори като бедност, липса на образование и възможност за прехрана, и безнаказаност за престъпления и насилие също допринасят за утвърждаване на култура на насилие и дискриминация въз основа на пола.” [6].

Насилието не е пряко свързано със злоупотреба с алкохол или наркотици, проблеми с психичното здраве, бедност, ниво на образование, религия, етнос и др.
 Няма причина или рисков фактор, които да оправдаят насилието. Те не трябва да се използват като оправдание за поведението на насилника.
Уязвими групи в особен риск от домашно насилие включват възрастни хора и хора с физически, психически, сетивни затруднения.
Как се проявява насилие в насилническа връзка?2017-04-10T07:22:12+00:00

Домашното насилие постепенно нараства по сила и честота след първия акт на насилие. То обикновено започва с по-меки форми на психологическо насилие, които жертвата дори не разпознава като такова. За да спре следващо насилие, жертвата бавно приспособява живота си и приема много ограничения, наложени от насилника. Насилието нараства заедно с нарастващата необходимост на насилника да упражнява контрол и власт.

Насилието обикновено започва с по-меки форми на психологическо насилие. То нараства постепенно по сила и честота след първия акт на насилие.
Защо жертвата не си тръгва, ако е толкова лошо?2017-04-10T07:19:59+00:00

Има много причини жертвите на насилие да не напускат партньорите си – насилиници. Факт е, че прекратяването на такава връзка може да бъде опасно. Най-лошите наранявания и дори убийства на жени се срещат в случаи, когато партньорът разбере, че жертвата се готви да го напусне. Едно проучване показва, че 76%  от убийствата, свързани с домашно насилие, се извършват след като жертвата приключи насилническа връзка [6]. Въпросът не трябва да бъде „Защо жертвата не си тръгва?”, а  „Защо не спира насилникът?”

Какви са причините хората да продължават насилинически връзки?2017-04-10T07:14:51+00:00

Причините включват:

 • Страх
 • Изолация, липса на подкрепа от социалната среда
 • Финансова зависимост
 • Емоционална зависимост
 • Система от вярвания (»свещеност на брака«, »децата имат нужда от баща и майка« и др.)
 • Надежда
 • Срам
 • Чувство на вина
 • Културни бариери
 • Липса на източници на помощ.
Може ли приключването на насилническа връзка да бъде опасно?2017-04-10T07:04:02+00:00
Да. Прекратяването на насилническа връзка и напускането на партньор – насилник често е много трудно. То може да бъде свързано с риск от емоционална, психологическа, а понякога и физическа травма.

Някои жени прекратяват насилническа връзка само след като партньорът им стане агресивен към децата, други – когато децата пораснат и станат независими. Факт е, че прекратяването на насилническа връзка може да бъде невероятно опасна ситуация; следователно жените решават да поемат по този път едва когато усещат, че няма какво да губят и могат да рискуват живота си. „Проучвания показват, че жените, които напускат партньор – насилник, често стават жертви на сериозни наранявания или дори убийство. Те са в особено голям риск, когато насилникът разбере, че жертвата ще го напусне. Американско проучване показва, че рискът да станат жертви на убийство е  75%  по – висок при жени, които напускат насилници, отколкото при тези, които остават при тях.” [6]

Какво да направя, ако жертвата се върне при насилника?2017-04-10T07:02:10+00:00

След прекратяване на насилническа връзка някои жертви решават да се върнат при насилника, тъй като им липсват подходящи условия и достатъчно сила да понесат несигурността, трудностите и страховете, пред които са изправени. Затова, след определено време те се връщат при насилника. [6] Професионалисти и други хора, които могат да помогнат на жертвата, трябва да бъдат подкрепящи и на разположение, така че тя да не се чувства потисната или притеснена, че е потърсила помощ отново. [6]

Как хората реагират на насилие?2017-04-10T12:56:43+00:00

Най-често срещаните реакции на хората към насилието могат да бъдат:

 • Отказ – никаква форма на насилие не се проявява в това семейство/общност/общество; жертвите на насилие лъжат.
 • Омаловажаване – среща се определена форма на насилие, но това не е толкова лошо, колкото се представя; жертвите на насилие преувеличават; това са само отделни и изолирани случаи.
 • Оправдаване – насилие поради основателни причини; жертвата го е заслужавала; насилникът е провокиран от жертвата и не е успял да намери различен подход или решение освен насилие.
 • Неправилно тълкуване– неподходяща и грешна терминология или определяне на насилие.
 • Мълчание – поради разбирането, че насилието е личен въпрос, мъже и жени, извършители и жертви, както и свидетели, не говорят по тази тема.
Какви са характеристиките на семейство, в което се извършва домашно насилие?2017-04-10T12:54:51+00:00

Могат да се различат няколко основни характеристики. Две от главните са високо ниво на контрол и злоупотреба с власт от страна на насилника.

Други характерни особености са:

 • Семейството е изолирано, затворено, със слаба социална мрежа. Не е разрешено на членовете на семейството да прекарват време с приятели, съседи, баби и дядовци …
 • Висока степен на контрол от страна на доминиращия партньор (психологически, физически, финансов).
 • Жертвите на насилие живеят в насилническа връзка като използват различни стратегии за оцеляване като отричане на насилието, омаловажаване на насилието, оправдаване на насилието, идеализиране на семейния живот.
 • Атмосферата е на постоянна несигурност, напрежение.
Какви са последствията от домашното насилие?2017-04-10T12:53:36+00:00

Последствията от домашно и основано на пола насилие са много и различни. Няма универсална „комбинация” от последствия, която да потвърди тези форми на насилие. Домашното и основано на пола насилие може да има различни ефекти върху здравето на жертвата.

Жертвата може да загуби чувство за сигурност, контрол и доверие.

Последствията от насилие могат да се проявят чрез:

 • Променен начин на мислене, променено възприемане на собствената личност, другите, света, проблеми с паметта, концентрацията, малка надежда за бъдещето…
 • Променена емоционална реакция
 • Физическа реакция, проблеми, разстройства, болести
 • Поведение

Домашното и основано на пола насилие представлява и голяма финансова тежест за държавата (медицински разходи, разходи за отпуск по болест, разходи за превенция на последващо насилие).

Чести последствия от насилие са загуба на чувство за сигурност, загуба на контрол и доверие.
Какви са последствията от насилие при децата?2017-04-10T12:48:19+00:00

Децата, жертви на насилие, реагират по различен начин може да се изправени пред редица последствия. Някои от тях са видими, а други са скрити и трудно се разпознават. Важно е да се разбере връзката между различните компоненти на начина на реакция на детето познавателни, емоционални, физически действия и поведение. Последствията от насилие трябва да бъдат оценени от гледна точка на етапа на развитие, както и начина на действие в миналото, семейната ситуация в момента и др.

Последствията са комплексни

Децата имат различни нужди за развитието си в зависимост от етапа на развитие. Преживяното насилие може да повлияе на удовлетворяването на тези нужди. То може да повлияе на физическото здраве и развитие, психологическото здраве, емоционалното и поведенческо развитие, формирането на личността, представата за себе си, отношенията с други хора, уменията за самосъхранение. Стийн и Кендал (2004) акцентират върху резултатите от многобройни анализи, показващи отрицателните последствия от преживяно насилие и тормоз в детска възраст върху развитието на мозъка; по-конкретно те фрагментират функционирането на мозъка и имат негативен ефект върху развитието на мозъка, паметта и ученето.

Чувство за сигурност, контрол и доверие

Травматичните преживявания при насилие разрушават чувството за сигурност, контрол и доверие. Впоследствие може да се промени възприятието на детето за собствената му личност, другите и света.

Трудности при контрола на емоциите и възбудата

Неподходящ начин на привързаност може да намали способността на детето да контролира обичта. (Форгаш и Коупли, 2008). Това се среща често в случаи, когато детето е жертва на насилие в ранно детство. Детето се научава да „изключва” неприятната допълнителна стимулация на симпатиковата нервна система и спонтанно да активира парасимпатиковата нервна система. Повторението на този модел става основа за последващо чувство на срам и отдръпване като силно преувеличен отговор на стрес. (Форгаш и Коупли, 2008). Като следствие от травматичните преживявания мозъкът може да остане активен и готов за защита от опасност за дълъг период от време. Сигналната система на организма е постоянно активна и стимулирана от травматични спомени. Това е състояние на хроничен стрес, които има неизбежни последствия за физическото, емоционалното, познавателното и поведенческото функциониране на детето. Децата, които са жертви на насилие и тормоз, често са или с крайни реакции, превъзбудени, обзети от емоции, или емоционално вцепенени, без реакция (Стийн и Кендал, 2004). Постоянното усещане за заплаха, страх и спомените за травматичното преживяване най-общо водят до задържане и емоционално вцепенение, което действа като защитна стена от болезнени спомени и преживявания.

Дисоциация

Дисоциацията е важен защитен механизъм, свързан с травматичните преживявания. Тя има двойна функция, а именно подпомага на човек да се оттегли от травматично преживяване, да избегне болка по време на травматично преживяване и вследствие не позволява на интеграцията на травматичното преживяване в житейската му перспектива (ван дер Харт, Нийенхуис, Стийл, 2006, Форгаш и Коупли, 2008). Дисоциацията се разглежда като изход от усещането за безпомощност.

Памет

Насилието като травматично преживяване може от една страна да доведе до невероятно живи спомени, а от друга – до пълно блокиране на интегрирането на преживяването. Така жертвата на насилие може или да си спомня много образно и с големи подробности травматичното преживяване или да не си спомня нищо, или само отделни фрагменти. Често се получава комбинация от двете (ван дер Колк и сътрудници, 2007). Когато дете говори за травматични преживявания, е важно да се има предвид, че то може да не казва всичко, което помни, че определени обстоятелства не са били наблюдавани и съответно, не са запомнени, че детето е забравило някои неща, че някои неща са се „променили”, когато това, което е запомнило се е смесило с нова информация или че пропуски в паметта са били „запълнени” със собствени обяснения и информация; определена информация е била изместена в подсъзнанието като психологическа защита, докато друга ще се възстанови с времето. Някои деца, а също и възрастни може да нямат вербална памет за преживяно насилие, но емоционалната памет ги е запазила. Това се дължи на факта, че хипокампуса в мозъка, който позволява съхраняването на спомени, се развива по време втората и третата година от раждането, докато амигдалата – областта от мозъка, която разпознава страх и ужас, е развита по рождение. (Бърк, 2012, ван дер Колк, 1996).

Трудности в личностните взаимоотношения

Децата, които са жертви на насилие, често трудно се доверяват на себе си и на другите, трудно се сближават, изразяват и приемат обич. Често имат силна нужда и копнеж за близост, от една страна, и се страхуват от нея, от друга, което може да представлява риск от изпитване на болка. (Стийн и Кендал, 2004). Децата могат да развият стратегии за оцеляване, свързани с личните взаимоотношения. Ще се сблъскаме с тях в процеса на консултиране. Понякога детето има нужда от дълго време, за да се придвижи с една стъпка във взаимоотношението и опитите за изграждане на доверие. Понякога детето външно изглежда открито, но в действителност е резервирано. В други случаи поведението на детето може да бъде притеснително или дори разрушително. То може да откаже да съдейства, да отхвърли Вас или процеса на консултиране пряко или косвено, или може да се бунтува. Но то също може да бъде много покорно, да съдейства, бързо да изгради близки взаимоотношения и да Ви идеализира. Някои деца имат силна нужда да упражняват контрол във взаимоотношението.

Грешен модел

Физическото насилие, което преживява едно дете в семейството си или като пряка жертва или като свидетел, може да създаде „послание”, че физическото насилие е приемлив начин за разрешаване на конфликти и придобиване на контрол над други хора. Според ван дер Колк (1997, Стийн и Кендал, 2004) е 10 пъти по-вероятно момчетата, които са били свидетели на тормоз от страна на бащите си, да упражняват насилие над партньора си като възрастни, в сравнение с мъже, които не са били свидетели на насилие като деца.

Какви са стратегиите за оцеляване на децата – жертви на насилие?2017-04-10T12:30:04+00:00

Деца, както и възрастни развиват различни стратегии, за да преживеят насилие. Тези стратегии са индивидуални модели на мислене и действие. Някои от тях са следните:

 • Оттегляне, пасивност – да бъдат незабелязани, да избегнат насилие и др.;
 • Старание и подчинение – да се предотврати насилие;
 • Бунтарско поведение, разрушително поведениеre… – вероятно за привличане на внимание (»така че някой да забележи тяхното нещастие«);
 • Емоционална вцепененост;
 • Дисоциация;
 • Заетост с опити да се защити личността, братя/сестри, семейство от насилие – той/тя е постоянно „нащтрек”;
 • Постоянно внимание и защита на възрастния, който е жертва на насилие (най-често това е майката) – той/тя иска да има визуален контрол;
 • Постоянна емоционална подкрепа на жертвата на домашно насилие;
 • Отхвърляне на човека, който е жертва на домашно насилие;
 • Детето е на страната на извършителя – отрича, омаловажава тормоза и може също да започне да упражнява насилие;
 • Или пълно отхвърляне на насилието, или следване на модела на насилническо поведение, което „дава чувство за сила”;
 • Привързване към любима играчка, което помага на детето да „отработи” преживяното насилие;
 • Оттегляне във фантазия;
 • Или опити да се постигнат академични, спортни постижения над среднитеe, или спиране на опитите за старание в училище;
 • Приемане на ролята на възрастен в семейството, който трябва да изпълнява всички домакински задължения, да се грижи за по-малки братя/сестри и др.;
 • Престъпно поведение;
 • Злоупотреба с наркотици и алкохол;
 • Хранителни разстройства;
 • Самонараняване;
 • Мисли и опити за самоубийство;
 • Психосоматични проблеми, заболявания.

Стратегиите за оцеляване помагат на детето да оцелее и да се защити от насилие по позитивен начин, но в дългосрочен план те вредят на личностното развитие на детето. Подходяща ранна интервенция за защита на детето е от изключителна важност за намаляване на последствията от преживяно насилие.

От главата “Пътища към дете, което преживява насилие– как да предложим подходяща подкрепа и помощ за справяне с последствията от насилие.” Наръчник за работа с жени и деца, които са преживяли насилие. [9]

Какви са предупредителните знаци на насилническа връзка?2017-04-10T12:25:22+00:00

Жертвите на домашно и основано на пола насилие може [6]:

 • Да изглеждат тревожни и да се стремят да угодят на своя партньор – насилник/родител, съгласяват се с всичко, което той казва или прави;
 • Често да съобщават на своя партньор/родител къде се намират и какво правят;
 • Да получават чести, контролиращи, заплашителни телефонни обаждания от насилника и/или са следени от партньора си;
 • Да нямат право или да са ограничени в контактите си със семейство и приятели;
 • Да нямат право или рядко да излизат на обществени места без партньора си;
 • Да имат ограничен достъп до пари;
 • Да имат чести наранявания, които обясняват като следствие от „инцидент”;
 • Често и без обяснение да не ходят на работа, училище или социални събития;
 • Да носят облекло, за да прикриват синини и белези;
 • Да покажат промени в поведението, личността (имат ниска самооценка, дори и ако са били самоуверени, стават резервирани и др.);
 • Да имат емоционални и психични здравословни проблеми (да бъдат депресирани, тревожни, суицидни и др.).
Какви са основните причини да не се говори за тормоз?2017-04-10T12:24:19+00:00

Основните причини да не се говори за тормоз [6]:

 • Самообвинение, чувство за вина, срам и неудобство;
 • Страх от неразбиране и обвинение в лъжа;
 • Страх от ескалиране на насилието в случай на разкритие;
 • Страх от нормативни процедури (полиция, социални работници, съд) и последиците от тях (отнемане на деца, изпращане на партньор в затвора…).
Какви са основните причини децата да не говорят за преживяно от тях насилие и тормоз?2017-04-10T12:22:49+00:00

Основните причини децата трудно да говорат за преживяно насилие и тормоз:

 • Манипулация от страна на насилника;
 • Заплахи от страна на насилника;
 • Насилникът подкупва детето с различни „привилегии” и награди;
 • Обич към насилника, която е в основата на тяхната връзка (когато насилникът е родител или член на семейството, връзката е особено сложна);
 • Страх, че няма да им повярват;
 • Страх от загуба на обичта на родителите;
 • Чувство на вина, подбудено от насилника (насилието е наказание, защото са били непослушни и др.);
 • Чувство за вина и отговорност, че семейството ще се разпадне / когато насилието се разкрие/;
 • Чувство за вина и отговорност какво ще се случи с насилника (съдебна присъда и затвор);
 • Срам;
 • Ограничени възможности за комуникация на малко дете;
 • Негативни преживявания след разкриване на насилие;
 • Липса на помощ и подкрепа от страна на родителя, който не е насилник;
 • Емоционална привързаност към насилника;
 • Неравномерно разпределение на силите между възрастен и дете.
Какви са рисковете при получаване на помощ или решение за прекратяване на връзката?2017-04-10T12:20:49+00:00

Рискове от физическо насилие и психологическа травма [6]:

 • Заплахите и насилието могат да ескалират, което да навреди на жертвата, децата, приятелите, семейството или домашните любимци.
 • Насилникът може да изпълни своите закани и заплахи за самоубийство и да навреди на себе си.
 • Насилникът не спира с тормоза, заплахите, преследването, както и словесните и емоционални нападки, особено когато става дума за постоянна връзка (разпореден от съда режим на посещения).
 • Сериозно физическо нараняване и/или смърт на жертвата.
 • Изнасилване или сексуално насилие спрямо жертвата.

Рискове, свързани с децата [6]:

 • Емоционално, физическо и/или сексуално насилие.
 • Повишен риск за децата поради ненаблюдавани или слабо контролирани посещения от страна на насилника.
 • Загуба на родителски права и възможно отвличане от насилника.
 • Негативно влияние на децата като резултат от разпадането на семейството.

Рискове, свързани с финансите [6]:

 • Притеснение относно плащане на съдебни такси.
 • По-нисък стандарт на живот – възможна загуба на дом, имущество, смяна на квартал.
 • Загуба на доход или работа – възможна загуба на доход на партньора, възможна смяна на работа заради преместване в друг град или невъзможност за издръжка на децата, неспособност за работа в среда на заплахи и тормоз.

Рискове, свързани с връзката [6]:

 • Загуба на партньора, загуба на връзката.
 • Намаляване на помощта за децата, транспорт, домакинство.
 • Загуба на домашен помощник, особено като става дума за възрастен човек или човек в неравностойно положение.

Рискове, свързани с взаимоотношенията със семейство, приятели и общност [6]:

 • Страх от негативни реакции на приятели, членове на семейството, професионалисти.
 • Отказ да се приеме проблема сериозно, обвинения или натиск „да се постъпи правилно”.
 • Осъждане като лоша съпруга, майка, дете, баща, съпруг, партньор …
 • Страх да не се налага хората да заемат страна или нежеланието им да се включат в решаването на проблема.
 • Притеснение, че ще са тежест на приятелите и семейство, когато ги търсим за помощ.
 • Принуда да останат във връзката заради религиозни или културни убеждения ( децата се нуждаят от баща, от майка …).
 • Притеснения за влошаване на ситуацията от действията на хората, които се опитват да помогнат.
От какво има нужда жертвата, когато търси помощ?2017-04-10T12:15:55+00:00

Търсенето на помощ често е многостепенет процес. На всеки етап жертвите търсят начин да спрат насилието, а не задължително да приключат връзка.Важно е да получат информация за различни източници на помощ и подкрепа, които са достъпни за тях.

Чувствата относно тормоза, насилника, самата жертва могат да се променят; затова е важно професионалистите и други хора, които могат да помогнат на жертвата да се уверят, че тя не е потисната или притеснена, защото ги е потърсила след като настъпи такава промяна. [6]

Трябва ли да бъдем професионалисти, за да можем да помогнем на жертва на насилие?2017-04-10T12:13:22+00:00

Не.

Важно е да се окуражи жертвата да говори за преживяния тормоз, да им се помогне да разберат ситуацията си и да им се осигури помощта, от която иматнужда. Дори и да усещате, че не сте в състояние да предложите висококачествена подкрепа и интервенция, която би отговорила на нуждите на жертвите, важно е да се има предвид, че най-малкото, което можем да направим, е да се ангажираме да изслушаме жертвите на насилие, да не отричаме или омаловажаваме техните преживявания и да им предложим емоционална подкрепа. За доста от тях присъствието на подкрепящ човек, който да ги изслуша и да им вярва, може да бъде много важен опит.

Как да говоря с жертва на насилие?2017-04-10T12:11:32+00:00

Важно е да се проведе подкрепящ разговор; основата за това е безопасна среда и подкрепящо, доверително взаимоотношение.

Подкрепящата среда се състои от:

 • Физическа и емоционална безопасност;
 • Конфиденциалност;
 • Ясно изложени брошури, постери и материали с информация за жертвите на насилие могат да предадат важно послание на жертвите, че се намират на място, където е безопасно да говорят за насилие. Материалите трябва да бъдат достъпни в различен формат и ако е възможно, на различни езици.

Подкрепящото взаимоотношение включва:

 • разбиране без осъждане;
 • емпатия;
 • полът на човек, който предлага помощ, може да бъде важен фактор.
Безопасност за подкрепящ разговор с жертва на насилие се осигурява основно с подходящо място и отношение на емпатия.
Кога взаимоотношенията създават усещане за сигурност?2017-04-10T12:09:03+00:00
 • Вие получавате необходимата подкрепа.
 • Хората са лоялни.
 • Не Ви осъждат.
 • Вие сте признати, каквито сте, с това, което изпитвате, усещате и мислите.
 • Вие сте чути.
 • Хората са ясни.
 • Вие сте приети, каквито сте.
 • Взаимоотношението е възприето като истинско.
 • Хората са открити и подкрепящи.
Кога е безопасно да се пита за насилие?2017-04-10T12:08:16+00:00

Задавайте въпроси за домашно и свързано с пола насилие, когато никой не придружава човека. Извършител може да бъде интимен партньор, член на семейството или пораснало дете.

Какви са основните препоръки за разговори с жертви на насилие?2017-04-10T12:06:46+00:00
 • Изслушвайте без да осъждате.
 • Наблюдавайте (какво виждате, чувате, как говори човек, език на тялото).
 • Питайте, но не разпитвайте.
 • Не правете прибързани заключения.
 • Обяснявайте.
 • Бъдете честни.
 • Не се опитвайте да спасявате.

Насоки за активно слушане

 • Слушайте внимателно и не прекъсвайте.
 • Уважавайте мълчанието – трябва да го позволите и трябва да можете да се справите с него.

Обърнете внимание на езика на тялото

 • Показвайте внимание и интерес с езика на тялото.
 • Показвайте невербална стимулация на разговор (т.е. кимане).
 • Обърнете внимание на невербалната комуникация на събеседника.
Имайте предвид, че жертвите на насилие вероятно са преживявали тормоз дълго време. Трябва да разберете, че те може и да не искат да обсъждат проблемите веднага. Важно е да се прояви търпение и да не се прехвърлят очаквания на жертвата (т.е. да прекратят насилническа връзка).
Какво да се прави, какво да се казва, когато се разговаря с жертва на насилие?2017-04-10T11:55:58+00:00
 • Бъдете подкрепящи и учтиви.
 • Добре е да питате:
  • “Как мога да Ви помогна?”
  • “Случило ли се е нещо?”
  • “Имате ли нужда от помощ?”
  • “Чувствате ли се застрашени?”
  • “Застрашен ли е Вашият живот или живота на децата Ви по някакъв начин?”
  • “Казали ли сте вече на някого за тормоза/насилието?”
 • Покажете, изразете своето разбиране колко трудно трябва да бъде за тях.
 • Покажете загриженост. Кажете им, че бихте искали да помогнете.
 • Ако човекът е разстроен, помогнете му да се успокои. Попитайте какво може да му помогне да се отпусне.
 • Опитайте се да им помогнете да подсигурят физическата си безопасност.
 • Слушайте какво Ви казва човекът  (вербално и невербално).
 • Обяснете какво можете да направите, как може да помогнете.
 • Подчертайте, че той/тя е силен човек, защото е оцелял след преживяното насилие и споделя информация за него.
 • Обърнете внимание на това от какво има нужда човекът, какво очаква (защита, за да спре насилието, информация към кого да се обърне, за да получи професионална помощ, помощ, за да съобщи за насилие, помощ, за да се свърже с кризисен център/шелтър, правен съвет и др.)
 • Покажете, изразете, че им вярвате.
 • Не се опитвайте да търсите доказателства, че той/тя е жертва на престъпление. Оставете това на полицията. Вярвайте, че той/тя е жертва на насилие.
 • Не търсете “обективната истина”. Оставете това на полицията. Вие трябва да се концентрирате върху предлагането на емоционална подкрепа на човек в беда и основната информация за помощ, която е на разположение.
 • Ясно изразете вашата позиция срещу насилието. Не отричайте, не омаловажавайте, не оправдавайте, не извинявайте, не толерирайте насилието.
 • Кажете им, че имат правото да се чувстват в безопасност.
 • Обяснете, че никой няма право да упражнява насилие върху друг човек.
 • Кажете им: “Вие не сте виновни за насилието или тормоза.” Подчертайте, че извършителят на насилие е този, който е изцяло отговорен за насилието.
 • Помогнете им да потърсят своите източници на подкрепа и помощ (приятели, семейство, колеги, знания, умения …).
 • Дайте информация за различни програми за помощ  (институции, неправителствени организации, процедури).
 • Уважавайте тяхното решение.
 • Благодарете им, че са Ви казали за насилието, че са се доверили на Вас.
Какво да не се прави, какво да не се казва, когато се говори с жертва на насилие?2017-04-10T11:31:33+00:00
 • Не питайте:
  • “Какво направихте, за да предизвикате насилие от страна на другия човек към Вас?”
  • “Защо не съобщихте за насилие?”
  • “Защо не си тръгнахте?”
  • “Как позволихте на някого да се отнася към Вас по този начин?”
 • Не търсете доказателства за насилие.
 • Никога не искайте среща с насилника.
 • Човекът, който упражнява насилие, има по-голяма власт от жертвата, взаимоотношението не е равностойно.
 • Не се дръжте снизходително с жертвите на насилие. Отнасяйте се към тях като към компетентни възрастни хора.
 • Не поучавайте, не оценявайте и не съдете хората и техните мисли, чувства и действия.
 • Не поставяйте нереални очаквания към жертвите. Не ги притискаме да правят нищо.
 • Не давайте съвети.
 • Не ги карайте да мислят, че тяхното поведение е допринесло за насилието.
 • Не ги разпитвайте и не питайте за подробности за това, което се е случило.
 • Не се преструвайте, че не сте ги чули да говорят за тормоз, насилие.
 • Не се опитвайте да спасите някого. Спазвайте определени граници (не ги канете да останат у Вас, ако няма къде да отидат, придружете ги до дома им, за да си вземат дрехи, документи и други вещи, от които може да имат нужда, когато напускат …).
 • Не отговаряйте по прекалено драматичен начин (“O, това е катастрофа; това е наистина шокиращо, насилието причинява непоправими щети …”).
 • Не критикувайте жертвата или извършителя.
 • Не споделяйте с подробности Ваш личен опит с домашно насилие.
 • Не карайте някого да напусне насилник.
Уместно ли е да се пита: “Защо не си тръгнахте по-рано?”2017-04-10T11:22:25+00:00

Не, този въпрос не е уместен.

Уместно ли е да се критикува извършителя, когато се говори с жертва на насилие?2017-04-10T11:20:54+00:00

Не, не е уместно. Не трябва да критикувате никого. Важно е да се осъдят действията, не човека.

Уместно ли е да се критикува детето – жертва на насилие, за поведение, което смятате за неподходящо (напр. счупване на стъклена ваза, бягство от училище, грубо отношение към родител …)?2017-04-10T11:19:28+00:00

Не, не е уместно. Не трябва да критикувате никого. Но е важно да се обсъди неподходящо поведение.

Какво трябва да направя, когато жертвата на тормоз/насилие е дете?2017-04-10T09:55:31+00:00

Когато се сблъскат със случай на насилие или сексуална злоупотреба с дете, повечето хора първоначално биха реагирали с отрицание: “Това възможно ли е?” , „Не мога да повярвам, че това е истина.” Често човек се разкъсва между това да направи нещо или да не направи нищо, защото “Аз дори не съм сигурен, че това е вярно”или  “Не знам какво да направя, за да съм сигурен, че ще помогна на детето, а няма неволно да причиня по-голяма вреда”. Важно е винаги да им вярваме и да ги защитаваме, защото те не могат да се защитят сами. Винаги трябва да се съобщава за предполагаемо насилие срещу дете. Събитията след разкриване на физическо или сексуално насилие над дете (реакции на семейството, на други хора, намеса на полицията, съд, социални служби и др.) оказват важно влияние върху последствията от насилие или сексуална злоупотреба за детето.

Важно е да направим така, че детето да говори за насилие и сексуална злоупотреба възможно най-малко. По този начин можем да предотвратим допълнителни травми за детето от постоянни подробни разпити, припомняне и разговори за преживяното насилие.

Някои основни препоръки:

 • Запазете спокойствие, първата Ви реакция е много важна.
 • Вярвайте на това, което казва детето. Твърде често се случва така, че не вярваме на децата. Изслушайте детето без да го осъждате.
 • Потвърдете чувствата на детето (“Разбирам, че си ядосан.”, “Нормално е да бъдеш тъжен.”)
 • Детето трябва да използва директни, графични изображения, за да опише преживяванията си. Бъдете подготвени. Опитайте се да използвате същите изображения.
 • Не избягвайте темите, които Ви притесняват. Направете така, че детето да разбере, че може да говори с Вас за всичко.
 • Не правете прибързани заключения. Нека детето първо да разкаже историята си.
 • Уверете детето, че:
  • Ви е грижа;
  • все още сте негов приятел;
  • вината не е негова.
 • Кажете на детето как ще действате, какво ще направите (напр. казвате на някого да потърси подходяща помощ …).
Какво да избягвате, когато имате случай на дете – жертва на насилие/тормоз?2017-04-10T09:51:52+00:00
 • Отричане на преживяното насилие (“Сигурен ли си, че това се случи?”).
 • Подчертаване на вината и отговорността на детето (“Ти наистина не слушаше”, „Ти също докосваше чичо си”).
 • Прекалено драматична реакция (“О, това е катастрофално; това е шокиращо …”).
 • Подчертаване на състоянието на жертвата (детето е “наранено”, безсилно …).
 • Прекалено защитно поведение към детето.
 • Насочващи въпроси (“Ти ходи ли до стаята му?”).
 • Негативен формат на изреченията.
 • Два въпроса в едно изречение (кой, на кого, какво).
 • Думи на чужд език, абстрактни думи.
 • Въпроси, започващи със “защо” (“Защо не каза по-рано за това?”).
 • Изразяване на шок и недоверие.
 • Критикуване, поучаване, мъмрене.
 • Заплахи (“Ти трябва да кажеш истината. Баща ти може да отиде в затвора.)
 • Обещания извън нашата власт (“Обещавам, че никога няма да се повтори.” „Обещавам, че няма да кажа на никого за това.”).
Психологическото и емоционалното състояние, и поведението на жертвата патологични ли са?2017-04-10T09:50:07+00:00

Не.

Психологическото и емоционално състояние, и поведението на жертвите не трябва да се разглеждат като патологични, а като нормални реакции на преживяното насилие. За да оцелее в насилническа връзка, жертвата на насилие развива стратегия за оцеляване, която е нормална реакция на преживяното насилие. [6]

Какви са стъпките на подкрепящ разговор?2017-04-11T12:20:51+00:00


УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТ

 1. Започнете като се представите.

„Здравейте, аз съм Джейн…“

 1. Замислете се, дали е подходящо и безопасно да питате/говорите за насилие? “Някои от въпросите, които може да зададете, са…”

“Имате ли нужда от помощ?”

“Всичко наред ли е?”

“Как мога да Ви помогна?”

“Чувствате ли се застрашени?”

“Застрашен ли е по някакъв начин Вашият живот и живота на децата Ви?”

Помислете за безопасност, доверие и конфиденциалност. Да се има предвид:Къде да говоря с жертвата на насилие, за да може да се чувства в безопасност и да не се страхува да говори за преживяванията и проблемите си? Кой присъства?

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

 • Слушайте внимателно какво казва човекът (вербално и невербално).
 • Активно се съсредоточете върху жертвата.
 • Важно е да разберем техните нужди и очакванията към нас.
 • Това може много да ни помогне в оценката на емоционалното състояние на човека, на неговите нужди (от информация, действие и др.), и неговите очаквания.
 • Дефинирайте насилието като такова. Не използвайте определения като конфликт, спор, лоша комуникация, преувеличаване, свръхчувствителност и др.
 • Вярвайте, че те са жертви на насилие.
 • Ясно определете коя е жертвата и кой е насилника.
 • Подчертайте, че човекът, който упражнява насилие, е изцяло отговорен за него; никога не се опитвайте да разделите отговорността за насилието между насилника и жертвата.

КАКВО Е НАПРАВЕНО ДО ТОЗИ МОМЕНТ?

 • Питайте, проучвайте и слушайте: какви стъпки вече са предприели, за да спрат насилието и получат помощ?
  • Говорили ли са за насилието с някого преди Вас,
  • Съобщавали ли са за насилие в миналото,
  • Получавали ли са помощ от социални служби,
  • Били ли са в кризисен център или шелтър,
  • Кой им е помогнал до този момент…
 • Предложете емоционална подкрепа на жертвата на насилие:
  • поздравете я, че е потърсила помощ,
  • помогнете ѝ да се отърси от чувстото за вина,
  • обсъдете нейните емоции, желания и нужди.

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ СТЪПКИ/ДОСТЪПНИ РЕСУРСИ?

 • Проучете заедно с човека достъпните ресурси (подкрепяща социална мрежа, жилищни условия, финанси, работа, информация …) и възможните стъпки да се спре насилието, да се прекрати насилническа връзка.
 • Осигурете информация за различни програми за помощ (институции, неправителствени организации, процедури).
 • Важно е да се проучат източниците, които зареждат жертвата с енергия, помагат й да се успокои, да се чувства отпочинала и щастлива, подкрепена и уважавана. Какво могат да направят жертвите, за да се чувстват добре психически и физически.

 ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • Изгответе план заедно с жертвата за бъдещите действия за спиране на насилието и получаване на необходимата помощ и подкрепа.
 • Подкрепяйте и уважавайте техните решения.
 • Споделете какви ще бъдат Вашите стъпки (задължително съобщаване в полицията и т.н.).
 • При спешен случай, когато животът й е застрашен, или в други сериозни ситуации, незабавно търсете помощ от полицията!
 • Заедно с жертвата изгответе ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
Какви са основните препоръки за жертвите на насилие, когато живеят с партньор – насилник ?2017-04-10T09:35:14+00:00
 • Избягвайте кухнята (ножове и др.).
 • Избягвайте стаи, от които не може да излезете навън, бани и др.
 • Избягвайте стаи, в които се съхраняват оръжия.
 • Не влизайте в стаите, където са децата, тъй като партньорът Ви може да нарани и тях. Научете ги да стоят настрани и да не се опитват да помогнат. Ако децата са достатъчно големи, научете ги как да се обадят в полицията.
 • Винаги носете с Вас (или дръжте на място, от което бързо може да ги вземете) важни документи (паспорт, здравна книжка, лична карта, шофьорска книжка) и лекарствата, които Вие или децата пиете.
 • Обсъдете с децата си как да се справят с изблиците на насилие (дали да отидат при съседите, да се обадят на полицията и др.).
 • Когато физическото насилие е неизбежно, заемете позиция, при която ще бъдете наранени най-малко(свийте се на кълбо, защитете главана си с ръце).
 • Избягвайте носенето на шалове или дълги бижута, те могат да бъдат използвани от насилника, за да Ви души.
 • Дръжте телефона си зареден и винаги с Вас. Запаметете важните номера на бързо избиране.
 • Ако е възможно, кажете на поне един съсед за тормоза и го помолете да се обади в полицията, ако чуе писъци или викове за помощ.
 • Опитайте се да поддържате отношения с поне един човек, на когото вяярвате.
 • Водете записки кога сте били малтретирани, ако решите да докладвате в бъдеще на полицията. Скрийте ги добре, по възможност не в дома Ви.
 • Ако сте наранени, отидете на лекар. Дръжте медицинските документи на сигурно място.
 • Опитайте се да извършвате поне една дейност вън от дома си(ходене до магазина, разхождане на кучето, изхвърляне на боклука и др.).
 • Ако е възможно, и по-често, сменяйте паролата на електронната си поща, профилите в социалните мрежи (Facebook, Linkedin, etc.), и онлайн банкирането, за да ограничите възможностите на партньора за упражняване на контрол.
 • Свържете се с местна програма за защита от домашно насилие, където може да получите емоционална подкрепа, консултиране, съвет за кризисно настаняване и друга информация и услуги, независимо дали ще решите да продължите или да прекратите връзката си.
 • Изградете възможно най-здрава система за подкрепа.
Какви ключови неща трябва да се имат предвид , когато се прекратява насилническа връзка?2017-04-10T09:30:10+00:00

Вземете само наистина необходими неща:

 • Важни документи (лична карта, здравна книжка, шофьорска книжка, свидетелства за раждане, брачно свидетелство и др.)
 • Портфейл
 • Ключове за апартамента и колата
 • Телефон и зарядно устройство за него
 • Лекарства за Вас и децата Ви

Когато сте на сигурно място (шелтър, кризисен център …), полицията може да придружи жертвата да вземе други лични вещи.

 • Уверете се, че насилникът няма да разбере, че  се опитвате да избягате. Ако ходите на работа, направете го,както обикновено, ако водите детето си на детска градина, направете го тогава. Ако прекарвате повече време у дома сами, излезте, докато партньора Ви го няма.
 • Избягайте на сигурно място, където той трудно ще ви проследи (безопасно жилище, приятели, които не познава)
 • Ако е възможно, оставате при приятел или роднина Ваш куфар с важни неща, копия на документи, лекарства и допълнителни ключове за колата и апартамента.
 • Ако имате възможността да подготвите план за действие при случай на бягство от насилника, свържете се с неправителствените организации или социалните служби, които могат да ви помогнат.
 • Винаги може да се свържете с организациите от националната мрежа за защита от домашно насилие, или да посетите интернет сайтовете им.
Какви ключови неща трябва да се имат предвид след прекратяване на насилническа връзка?2017-04-10T09:26:26+00:00
 • Когато сте у вас, инсталирайте достатъчно механизми за сигурност (допълнителни ключалки, обезопасени врати, аларми, външен светлинен сензор и т.н.).
 • Винаги носете зареден телефон в себе си с важни номера на бързо избиране.
 • Обадете се на полицията, ако партньорът Ви е отново агресивен към вас (иска да разбие апартамента, да Ви бие …).
 • Научете децата си да знаят Вашия номер и номера на полицията наизуст, в случай че бившият ви партньор направи опит да ги отвлече.
 • Помислете да смените телефонния си номер.
 • Внимавайте с кого споделяте Вашия нов адрес, с цел насилникът да не го узнае.
 • Внимавайте каква информация публикувате онлайн.
 • Внимавайте да не получавате важни писма на стария адрес.
 • Помислете за съобщаване за насилие в полицията, това ще ви донесе още по-голяма сигурност.
 • Ако вашият партньор има ограничителна заповед, информирайте съседите да се обадят в полицията ако го видят близо до дома Ви.
 • Уведомете училището или детската градина относно ситуацията на децата Ви (контакт с другия родител, други роднини и т.н.).
 • Избягвайте тъмни улички и места за паркиране.
 • Сменете всичките си пароли (социални мрежи, онлайн банкиране …).
Какво да направите при заплаха за живота?2017-04-10T09:24:54+00:00

При спешен случай, когато има заплаха за живота, или когато се налага намеса на полицията, обадете се на номера за спешни случаи!

Как се съобщава за насилие?2017-04-10T09:24:12+00:00

Можете да съобщите за насилие в полицията.

 • Обадете се на 112, ако случаят е спешен или има непосредствена заплаха за живота Ви.
 • Освен това, можете да отидете във всяко полицейско управление лично или да помолите приятел да го направи заради Вас.
Какво е важно да знаете, когато се обаждате в полицията?2017-04-10T09:23:08+00:00

Когато се обажда в полицията, жертвата на насилие трябва да предостави следната информация:

 • Лична информация (име).
 • Местоположение (къде е жертвата по време на обаждането)
 • Какво се е случило, защо е необходима помощ от полицията.
 • В случай, че е необходим лекар, това трябва да се заяви веднага!
 • В случай на непосредствена опасност, жертвата трябва да остане на линия. Полицаят ще ѝ каже точно какво да прави. Ако е необходимо, полицейски служител ще бъде изпратен на място.
Какво трябва да се запомни, когато се съобщава за насилие?2017-04-10T09:21:46+00:00

Няколко неща трябва да се запомнят, когато се съобщава за насилие:

 • Насилникът често ще заплашва жертвата, за да си мълчи или ще се държи така, все едно нищо лошо не се е случило.
 • Важно е жертвата ясно да изрази нуждата си от помощ
 • Уверете се, че жертвата казва на полицията за всички замесени в насилието (деца, други лица). При необходимост полицията може да се свърже с професионалисти за оказване на помощ на жертвата и семейството й (социални работници и др.).
 • Полицейските служители ще говорят отделно с жертвата и насилника. Процедурата може да отнеме няколко часа.
 • При необходимост полицията ще издаде временна ограничителна заповед на насилника. Така той няма да има право да се приближава до жертвата, независимо от нейното местонахождение.
 • Ако са изпълнени законовите условия, насилникът може да бъде задържан.
 • След приключване на процедурата, жертвата може да се прибере обратно в жилището.
Какво е важно да се знае, когато се съобщава за насилие в полицейско управление?2017-04-10T09:20:19+00:00
 • Бъдете подготвени, когато съобщавате за насилие – запишете цялата информация за инцидентите, така че да можете да предоставите цялата информация на полицията. Ще бъде необходимода кажете/опишете какво се е случило, защо имате нужда от помощ от полицията.
 • Покажете нараняванията си на полицейския служител, идете на лекар и/или гинеколог и запазете документите като доказателство.
 • Когато съобщавате за насилие, кажете на полицейския служител кои са възможните свидетели.
 • Съобщете на полицейския служител за възможни материални щети вследствие на насилието, тъй като той ще разследва и ще търси доказателства.
 • Запазете всички документи, свързани с доклада.
 • Може да отнеме няколко месеца след съобщаването за насилие да се насрочи дата за дело в съда.
Какво е важно да се знае, когато се съобщава за насилие по е-мейл или чрез уебсайт?2017-04-10T09:18:50+00:00
 • Няма да има толкова бърз отговор, колкото при съобщаване по телефона или в полицейско управление.
 • То е предназначено за случаи, които не са спешни.
 • Направете така, че да съобщите за насилие, когато не сте пряко застрашени.
Какви са правата на жертвите на домашно насилие съгласно българското законодателство?2017-04-10T13:23:37+00:00
 • Право да търсят защита от съда
 • Право да се обърнат за помощ към полицията в случай на застрашаваща живота им ситуация
 • Право да се обърнат към всеки лекар, който е длъжен да издаде документ (чл. 4, ал. 3 от Закона за защита от домашното насилие) [1]
Какви мерки се прилагат в България за защита на жертвите от последващо насилие?2017-04-10T13:22:33+00:00
 1. Задължаване на насилника да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. Отстраняване на насилника от съвместното жилище за период, определен от съда;
 3. Забрана на насилника за приближаване до жертвата, жилището, работното място, както и местата за социални контакти и отдих на жертвата по реда и условията, определени от съда;
 4. Временно определяне на местоживеенето на детето при родителя на жертвата или родителя, който не е извършил насилие, при условия, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 5. Задължаване на извършителя на насилие да посещава специализирани програми;
 6. Осигуряване на програми за възстановяване за жертвите.

Всички мерки за защита срещу домашно насилие се налагат от съдия в съдебно заседание. Продължителността на мерките е 18 месеца от издаването на заповедта за защита. Мерките се налагат от полицията.

Кои са безопасните места за оттегляне от насилие?2017-04-10T13:18:01+00:00

След като жертвата на насилие реши да избяга от насилника, е важно да се гарантира нейната безопасност. В повечето случаи това включва настаняване на жертвата на сигурно място далеч от насилника. Важно е да се знае, че жени и деца, преживели насилие, може да се бъдат настанени в шелтъри и кризисни центрове.

Безопасните места в България са:

 • Кризисни центрове
 • Шелтъри
Какви са условията за насочване към шелтър?2017-04-10T13:16:26+00:00
 • Всяка жена, която е била жертва на трафик, може да бъда настанена в шелтър.
 • Жертвата може да бъде насочена към шелтъра от полиция, прокурор, социални услуги, неправителствени и международни организации.
 • Престоят може да продължи до 24 месеца в зависимост от случая.
 • Шелтърите се управляват от Националната комисия за бора с трафика на хора и се финансират от националния бюджет на България като се управляват от неправителствени организации. [4]
Какви са условията за ползване на кризисен център?2017-04-10T13:12:50+00:00
 • Настаняването се извършва с административен акт от Дирекция „Социално подпомагане“ .
 • Потребителите на социални услуги са насочени от Дирекция «Социално подпомагане»; Районна прокуратура; Районни управления на полицията и през насочване от партниращи организации и медицински служби или клиенти, ползвали услугите на Центъра.
 • Настаняването на потребители до 18-годишна възраст се извършва с административна заповед от Дирекция «Социално подпомагане», придружена от социален доклад и план за действие.
 • Настаняването на потребители над 18-годишна възраст (вкл. родител с дете) се извършва чрез издаване на заповед от Д «СП», придружена от доклад-предложение и молба за ползване на социални услуги. [5]
Какви са целите на услугите, предлагани в кризисните центрове?2017-04-10T13:09:31+00:00
 • Приемане и стимулиране на личностното развитие с изчисляване на рисковите фактори;
 • Оптимални условия за корекционна, интеграционна и социална работа с потребителите на услугата;
 • Подходяща материална среда: подходящи помещения за индувидуална и групова работа, подходящи мебели за извършване на образователни дейности;
 • Използването на специални методи и инструменти за оценка на риска, нужда за тази оценка, планиране и управление на делата;
 • Индувидуални, семейни и групови дейности, както и медиация между потребителите и съществуващата социална система;
 • Всички интервенции в тази услуга да бъдат ориентирани към постигането на резултати, в зависимост от наличните ресурси, време и необходимост;
 • Ясно определяне на ролята на всеки специалист.

Тези услуги за предоставени от държавата и са безплатни.

Какво цели предлаганата услуга „Кризисен център”/”Шелтър”?2017-04-10T13:00:17+00:00

Услугата е насочена към:

 • Превенция на домашното насилие;
 • Превенция на сексуалното насилие;
 • Превенция на трафика на хора;
 • Подкрепа и помощ за жертвите на домашно насилие;
 • Превенция на насилието над деца.

Eлектронно обучение

Нашият онлайн интерактивен FIRST инструментариум ще включва програма за електронно обучение с:

 • три модула в електронната класна стая „Психосоциална подкрепа за жертви на домашно и основано на пола насилие„, където могат да се получат теоретични и практически познания, които са полезни за осигуряване на подкрепа и помощ на жертвите (Основни постановки за домашното и основано на пола насилие; Как да отговорим и осигурим подкрепа на жертвите на насилие; Права на жертвите и различни форми за помощ).
 • инструмент за електронна помощ, който ще подпомогне професионалистите, работещи като първи точки на контакт за осигуряване на подходящ отговор и подкрепа за жертвите на насилие.

Електронният FIRST инструментариум ще бъде достъпен онлайн за членовете на създадената мрежа от първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие, както и за потребители, проявяващи интерес с цел достигане до възможно най-голям брой хора. Сред представителите на целевите групи са медицински работници, учители и обучители, професионалисти от НПО, консултанти, професионалисти в областта на човешките ресурси, социални работници, психолози, полицейски служители, адвокати и други.

Можете да получите достъп до електронния инструментариум тук. При първо посещение е необходимо да се регистрирате. Регистрацията е лесна, необходимо е само да изберете Still without a password („Все още нямате парола”.) и да въведете данни за регистрация като може да използвате Вашия e-mail вместо потребителско име, да създадете парола и да въведете промоционен код (first_bg).

НАЦИОНАЛНИ МРЕЖИ ОТ ПЪРВИ ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО И ОСНОВАНО НА ПОЛА НАСИЛИЕ

бяха създадени в Словения, България, Хърватска и Обединеното кралство. Те обединяват поне 25 различни първи точки за контакт във всяка държава (напр. училища, детски градини, университети, различни компании, НПО, библиотеки и други).

Тяхната роля е да осигурят непрофесионална психо-социална помощ на жертвите на домашно и основано на пола насилие.

Ние ще целим да осигурим високо качество на предоставената помощ и подкрепа в първите точки за контакт за жертвите на насилие чрез електронно обучение, както и директно обучение на професионалистите от първите точки за контакт. Електронният “FIRST” инструментариум (програма за електронно обучение и електронен инструмент за помощ) беше приложен заедно с “FIRST” семинари за обучение на професионалисти.

Ползата от проекта за лицата от първите точки за контакт ще бъде повишеното ниво на техните знания за домашното и основано на пола насилие. Комбинацията от програма за електронно обучение и електронен инструмент за помощ ще подпомогне предоставянето на подходящ отговор като по този начин гарантира, че жертвата на насилие ще получи необходимата подкрепа.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ

Вашата организация е поканена да се включи като първа точка за контакт като по този начин ще допринесе за първите стъпки срещу домашното и основано на пола насилие.

Какви ще бъдат стъпките от Ваша страна?

 1. Ще бъдете поканени да подпишете споразумение за партньорство от името на Вашата организация и да станете член на мрежата от първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие.
 2. Вие ще идентифицирате / изберете местата и лицата, които ще изпълняват ролята на първи точки за контакт.
 3. Лицата, които ще представляват първи точки за контакт във Вашата организация ще използват електронния FIRST инструментариум (програма за електронно обучение и електронен инструмент за помощ на уебсайта на проект FIRST ). Електронният инструментариум съдържа основна информация за характеристиките на домашното и основано на пола насилие, последиците от насилие, правата на жертвите,информация за подходящия отговор и общуване, информация за основни правни въпроси и законодателство.
 4. Вашите FIRST обучители след това ще представят програма FIRSTи ще приложат и пояснят употребата на електронния “FIRST” инструментариум във Вашата организация и на местна почва. Използването на онлайн среда за изпълнение на обучителната програма осигурява по-голяма гъвкавост, по-лесен достъп до потенциални участници, както и достъп до програмата за електронно обучение и електронния инструмент за помощ след официалното приключване на проекта.

Какви ще бъдат стъпките от наша страна?

 1. Ние ще представим и популяризираме националните мрежи от първи точки за контакт на национално и международно ниво.
 2. Ние ще организираме ежегодни срещи на организациите, функциониращи като първи точки за контакт.
 3. Ние разработихме електронния FIRST “инструментариум”.
 4. Ние ще осигурим техническа, информационна и консултативна подкрепа на хората от първите точки за контакт.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

За да предложим качествена подкрепа на жертвите на домашно и основано на пола насилие в първите точки на контакт, ние разработихме и приложихме програма за обучение на професионалисти, която беше комбинирана с интерактивна програма за електронно обучение за професионалисти от първите точки за контакт, както и електронен инструмент за помощ, който ще осигури допълнителна подкрепа при работа с жертвите на насилие.

3-дневни семинари бяха проведени през месец април 2017 година, а участниците получиха нови знания и инструменти, които ще представят пред колегите от своите организации. По този начин те ще допринесат за увеличаване на ресурсите и качеството на психосоциална подкрепа за жертвите на насилие.

HOW TO GET INVOLVED?

Your organization can become a first point of contact and contribute to FIRST action against domestic and gender based violence.

WANT TO HELP? GET INVOLVED.

SLOVENIA

ISA institut
Prešernova cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: +386 59 016 138
Email: info@isainstitut.si

UNITED KINGDOM

The AIRE Centre (Advice on
Individual Rights in Europe)

17 Red Lion Square
London
WC1R 4QH
United Kingdom

Phone: 020 7831 4276

BULGARIA

Association ‘Centre Dinamika’
9 ‘Panayot Hitov’ Street, floor 1
7012 Ruse
Bulgaria
Place and post code: 7012 Ruse

Phone: +359 887 493 503
Email: centre_dinamika@abv.bg

CROATIA

Center for Women War Victims – ROSA
Kralja Držislava 2
10 000 Zagreb
Croatia

Phone: +385 1 4551142
Email: cenzena@zamir.net