Loading...
Международна конференция2017-11-28T23:04:57+00:00

Международна конференция

“Домашното и основано на пола насилие:
Предприемане на стъпки за живот без насилие”

29. 11. – 1. 12. 2017
Загреб, Хърватия

Имаме удоволствието да обявим, че ще се проведе международна конференция
“Домашното и основано на пола насилие:
Предприемане на стъпки за живот без насилие”
в Загреб, Хърватия.

 

Домашното и основано на пола насилие са световни проблеми с епидемични размери. Последствията от насилие поставят в риск физическото и психично здраве на жертвата и качеството й на живот. Те засягат не само жертвите, но и различните общности и обществото като цяло.

Митове, погрешни схващания и липса на знания относно домашното и основано на пола насилие са все още често срещани. Необходими са действия от страна на отговорните институции, организации, общности и отделни личности за предотвратяване на насилие и осигуряване на подходяща помощ и подкрепа на жертвите на насилие, която да благоприятства живот без каквито и да е форми на насилие.

Целта на конференцията е да се даде възможност за придобиване на нови знания, да се обмени опит, да се работи в мрежа и да се допринесе за необходимите промени.

Конференцията ще бъде възможност

… да се срещнат професионалисти от четири държави – членки на ЕС от различни сфери на дейност, които да обсъдят и обменят своите знания и опит и да споделят добри практики и съществуващи проблеми и предизвикателства при предоставяне на подходяща помощ и подкрепа на жертви на домашно и основано на пола насилие.

Конференцията е организирана така, че включва пленарни и семинарни сесии, панелни и дискусии и кръгла маса, които да представят дисциплинарните и интердисциплинарните перспективи на световните проблеми на домашното и основано на пола насилие. Резултатите от различните сесии ще бъдат използвани за формулиране на препоръки за необходимите промени и последващите обучения, както и дейности по превенция.

Основни теми

 • Домашното насилие – предизвикателство за общественото здраве и човешките права
 • “Преживяно домашно насилие – гледна точка на жертвата”
 • Лечение на травми при насилие над деца
 • Международни механизми за превенция на домашно и основано на пола насилие
 • Търсене на решения за общността за ефективна психо-социална подкрепа за по-възрастни хора, преживели насилие
 • Добри практики от ефективни програми за първоначална превенция на насилие
 • Домашно насилие, основано на пола насилие и убежище: изучаване на случаи от практиката
 • Сексуално насилие по време на война и положение на преживелите войната
 • Най-добри практики за партньорства в общности за превенция на домашно и основано на пола насилие
 • Начини за намаляване на депресията и риска от самоубийства в случаи на междуличностно насилие и насилие над деца
 • Трафик на хора – справяне със скритата престъпност в съвременното общество
 • Включване на мъжете в равенството на половете и превенцията на междуличностно насилие
 • Осигуряване на подходяща помощ и подкрепа на жертви на домашно насилие и сексуален тормоз?
 • Щадящи съдебни процедури за хора, преживели домашно насилие
 • Създаване на нови сътрудничества и съюзи – средство за извършване на промяна
 • Резултатите от проект FIRST с фокус върху националните мрежи от първи точки за контакт, създадени в Хърватия, България, Обединеното кралство и Словения и FIRST електронния инструментариум за първоначална психо-социална помощ и подкрепа за жертвите на домашно и основано на пола насилие също ще бъдат представени.

Програмата за конференцията е достъпна тук.

Говорители

Темите ще бъдат представени от професионалисти със специализирани познания и многогодишен опит в различни професионални области, занимаващи се с превенция на домашно и основано на пола насилие, психо-социална и психо-терапевтична работа с жертви на насилие, работа в общността …

Д-р Дубравка Симонович
Специален докладчик на ООН по въпросите на насилие над жени, неговите причини и последствия

Проф. д-р Гордана Фландер Билян
Център за защита на деца и младежи на град Загреб

Д-р Бруна Профака
Център за защита на деца и младежи на град Загреб

Д-р Вита Постуван
Университет на Приморска, Институт Андрей Марушич, Словенски център за изследване на самоубийства и факултет по математика, природни науки и информационни технологии, катедра Психология

Маркела Пападули, магистър
AIRE Център (Консултиране за индивидуални права в Европа), Обединено кралство

Матей Чуйович, магистър
Върховен съд на Любляна, Словения

Шпела Веселич, магистър
Асоциация SOS гореща телефонна линия за жени и деца – жертви на насилие, Словения

Д-р Гашпер Млакар, Изток Корен & Петър Хокман
Асоциация за комуникация без насилие, Словения & Cтатуc M, Хърватия

Представяне на лектори, лекции и семинари можете да намерите тук.

Ние каним

…професионалисти от различни сфери, участващи в инициативи по превенция на насилие, научни работници от съответните академични дисциплини, хора, които определят политики, представители на местни общности, представители на организации – първи точки за контакт за жертви на насилие, студенти и други заинтересовани страни.

Вие ще имате възможност да придобиете нови знания, да обмените опит и да участвате с Ваши идеи и инициативи за създаване на общности с нулева толерантност към насилието.

Регистрация

Регистрацията ще започне на 10 август 2017г.

Няма такса за регистрация.

Ако искате да участвате в конференцията, можете да попълните онлайн формуляр.

Срокът за регистрация изтича на 31 октомври 2017г.

Опции за настаняване

Конференцията ще се проведе в хотел „Дубровник“ в центъра на Загреб.

Участниците могат да резервират стаи в този хотел на специална конферентна цена: единична стая = 85 EUR, двойна стая = 96 EUR.
Можете да направите резервация на стая, като изпратите този формуляр на pbaloban@hotel-dubrovnik.hr.

Информация за хотела, места за паркиране и други възможности за настаняване можете да намерите тук.

Организационен комитет

 • ISA институт, Словения
 • Център за жени – жертви от войната – ROSA, Хърватия
 • AIRE център, Обединено кралство
 • Сдружение „Център Динамика“, България
 • Асоциация SOS гореща телефонна линия за жени и деца – жертви на насилие, Словения
 • Асоциация на центрове за социална работа, Словения
 • B2 Ltd., Словения

Конференцията се организира като част от международния проект FIRST – изграждане на капацитет за първи точки на контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие и домакин ще бъде консорциумът от партньори по проекта.

Проект FIRST е съфинансиран от Програма „Права, равенство и гражданство“ (REC) на Европейския съюз.

More information about the FIRST project is available on the project’s website: Project FIRST

Контакти за допълнителна информация за конференцията

Център за жени – жертви от войната – cenzena@zamir.net

ISA институт – info@isainstitut.si

Очакваме да Ви видим в Загреб.