Loading...
Mednarodna konferenca2017-11-28T23:01:53+00:00

Mednarodna konferenca

“Nasilje v družini in nasilje zaradi spola:
v sodelovanju za življenje brez nasilja”

29. 11. – 1. 12. 2017
Zagreb, Hrvaška

Z velikim zadovoljstvom najavljamo mednarodno konferenco
“Nasilje v družini in nasilje zaradi spola: v sodelovanju za življenje brez nasilja”,
ki bo potekala v Zagrebu na Hrvaškem.

 

Nasilje v družini in nasilje zaradi spola je resen problem. Izkušnje nasilja predstavljajo tveganje za fizično in duševno zdravje posameznic in posameznikov, ki so ali še vedno doživljajo nasilje. Posledice nasilja vplivajo na kakovost njihovega življenja. S posledicami se ne soočajo samo neposredne žrtve nasilja, temveč tudi skupnosti, organizacije in celotna družba.

Miti, napačne predstave in pomanjkanje znanja o nasilju v družini in nasilju zaradi spola so še vedno v veliki meri prisotni v naši družbi. Za uspešno preprečevanje nasilja in zagotavljanje ustrezne podpore žrtvam je potrebna aktivacija pristojnih institucij, organizacij, skupnosti in tudi posameznikov in posameznic.

Namen konference je pridobivanje novega znanja, izmenjava izkušenj in povezovanje, s čimer bomo lahko izpostavili in spodbudili potrebne spremembe na področju nasilja v družini in nasilja zaradi spola.

Konferenca bo priložnost

…za povezovanje in sodelovanje strokovnjakov in strokovnjakinj z različnih področjih iz štirih EU držav, ki bodo z nami delili svoje znanje, izkušnje, primere dobrih praks ter obstoječe težave in izzive pri zagotavljanju ustrezne pomoči in podpore žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola.

S plenarnimi predavanji, delavnicami in okroglimi mizami bomo predstavili in nagovorili različne perspektive problematike nasilja v družini in nasilja zaradi spola. Predstavljene vsebine in ideje bodo pomembno izhodišče za oblikovanje predlogov potrebnih spremembe kot tudi za razvoj bodočih izobraževalnih in preventivnih programov.

Ključne teme

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku, na voljo pa bo simultano prevajanje v hrvaški jezik.

 • Nasilje v družini in nasilje zaradi spola – izzivi na področju javnega zdravja in človekovih pravic
 • Nasilje v družini, nasilje zaradi spola in azil
 • Spolno nasilje nad ženskami v vojni
 • Trgovanje z ljudmi – skriti zločin moderne družbe
 • Soočanje s posledicami nasilja – perspektiva žrtev nasilja
 • Obravnava travme kot posledice zlorabe v otroštvu
 • Zmanjšanje tveganja za pojav depresivnosti in samomorilnosti kot posledice nasilja v intimno-partnerskih odnosih in zlorabe v otroštvu
 • Zagotavljanje učinkovite psihosocialne podpore starejšim osebam z izkušnjo nasilja
 • Dobre prakse učinkovitih primarno preventivnih programov na področju nasilja v družini in nasilja zaradi spola
 • Aktivno vključevanje moških v preprečevanje nasilja v medosebnih odnosih in zagotavljanje enakosti spolov
 • Mednarodni mehanizmi za preprečevanje in obravnavo primerov nasilja v družini in nasilja zaradi spola
 • Žrtvam prijazni sodni postopki v primerih nasilja v družini
 • Zagotavljanje ustrezne podpore in pomoči žrtvam nasilja v družini in spolnih zlorab
 • Mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja: vzpostavljanje novih partnerstev in zavezništev – priložnost in moč za spremembe
 • Predstavitev rezultatov projekta FIRST s poudarkom na vzpostavljenih nacionalnih mrežah prvih točk pomoči v Sloveniji, Veliki Britaniji, Bolgariji in na Hrvaškem ter FIRST e-programa za zagotavljanje prve psihosocialne pomoči in podpore žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola.

Program konference je na voljo tukaj.

Osrednji plenarni predavatelji in predavateljice

Omenjene vsebine bodo predstavili strokovnjaki s specialističnimi znanji in dolgoletnimi izkušnjami dela na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja zaradi spola, psihosocialnega in psihoterapevtskega dela z žrtvami nasilja, razvoja individualnih in skupnostnih preventivnih programov …

dr. Dubravka Šimonović
Posebna poročevalka Združenih narodov na področju nasilja nad ženskami, njegovimi vzroki in posledicami

prof. dr. Gordana Flander Buljan
Poliklinika za zaščito otrok mesta Zagreba

dr. Bruna Profaca
Poliklinika za zaščito otrok mesta Zagreba

doc. dr. Vita Poštuvan
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora & FAMNIT, Oddelek za psihologijo

mag. Markella Papadouli
The AIRE Centre (Adivce on Individual Rights in Europe), Velika Britanija

mag. Matej Čujovič
Višje sodišče v Ljubljani

mag. Špela Veselič
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Slovenija

dr. Gašper Mlakar, Iztok Koren & mag. Petar Hokman
Društvo za nenasilno komunikacijo, Slovenija & Status M, Hrvaška

Predstavitev gostov, predavanj in delavnic je na voljo tukaj.

Vabimo

…strokovnjake in strokovnjakinje, ki delajo na področju preprečevanja in obravnave nasilja, razvoja preventivnih programov, raziskovalce in raziskovalke, odločevalce in odločevalke, predstavnike in predstavnice lokalnih skupnosti, organizacij – »prvih točk« pomoči za žrtve nasilja, študente in študentke in vse druge zainteresirane posameznike in posameznice.

Na konferenci boste lahko pridobili nova znanja, izmenjali izkušnje, aktivno sodelovali s svojimi idejami ter soustvarjali skupnost, ki si prizadeva vzpostaviti ničelno toleranco do nasilja.

Registracija

Zaradi velikega interesa so vsa razpoložljiva mesta za udeležbo na konferenci že zasedena.
Vse nadaljnje prijave bodo uvrščene na rezervno listo, posamezniki pa obveščeni v primeru, če se kakšno mesto sprosti.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Prijave zbiramo preko spletne prijavnice.

Število mest je omejeno, rok za prijavo je 31. oktober 2017.

Možnosti nastanitve

Konferenca bo potekala v hotelu Dubrovnik v centru Zagreba.

Udeleženci konference lahko v hotelu rezervirajo sobe po ugodnejših cenah: enoposteljna soba = 85 EUR, dvoposteljna soba = 96 EUR.
Za rezervacijo sobe je potrebno poslati prijavni obrazec na e-naslov: pbaloban@hotel-dubrovnik.hr.

Dodatne informacije o hotelu, razpoložljivih parkiriščih in drugih možnostih nastanitve v Zagrebu so na voljo tukaj.

Organizacijski odbor

 • ISA institut, Slovenija
 • Center za ženske žrtve vojne– ROSA, Hrvaška
 • AIRE Centre, Velika Britanija
 • Centre Dinamika, Bolgarija
 • Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Slovenija
 • Skupnost centrov za socialno delo, Slovenija
 • B2 d.o.o., Slovenija

Konferenca organizirajo partnerske organizacije v okviru mednarodnega projekta FIRST – Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in nasilja zaradi spola.

Projekt FIRST je sofinanciran iz Programa Evropske unije za Pravice, enakost in državljanstvo (REC Programme of the European Union).

Več informacij je dostopnih na spletni strani projekta FIRST.

Kontakt za dodatne informacije glede konference

Center za ženske žrtve vojne – ROSA  cenzena@zamir.net

ISA institut – info@isainstitut.si

Veselimo se srečanja z vami v Zagrebu.