Loading...
Cilj2017-06-21T09:41:09+00:00

CILJ

Cilji projekta so zagotoviti ustrezno psihosocialno podporo in pomoč žrtvam nasilja; ustrezno znanje in veščine zaposlenih in sodelujočih na prvih točkah pomoči; večjo informiranost strokovnjakov in strokovnjakinj in širše javnosti v zvezi s problematiko nasilja v družini in nasilja zaradi spola.

Glavni cilj projekta je zagotoviti širše dostopno psihosocialno podporo in pomoč žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola. S tem bomo prispevali k zgodnjemu odkrivanju nasilja in zagotavljanju ustrezne specializirane podpore in pomoči žrtvam nasilja za okrevanje po izkušnjah nasilja. To bo vplivalo na zmanjšanje škodljivih posledic, ki jih ima lahko nasilje za žrtve, ter na boljše zdravje in blagostanje v družbi.

Cilji:

  • vzpostaviti nacionalne mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in za žrtve nasilja zaradi spola;
  • zagotoviti ustrezno znanje in informiranost zaposlenih in sodelujočih na prvih točkah pomoči, da bodo lahko zagotovili ustrezno psihosocialno podporo in pomoč žrtvam nasilja (preko FIRST e-orodja in usposabljanja »v živo«);
  • opolnomočiti žrtve nasilja, da spregovorijo, poiščejo in prejmejo pomoč za okrevanje po izkušnjah nasilja;
  • povečati ozaveščenost strokovnjakov in strokovnjakinj ter širše javnosti o problematiki nasilja v družini in nasilja zaradi spola.

IMATE VPRAŠANJE V ZVEZI S PROJEKTOM?

Sporočite nam!