Loading...
Partneri2017-04-02T20:37:00+00:00

PROJEKT OKUPLJA SEDAM PARTNERSKIH ORGANIZACIJA IZ ČETIRI EU DRŽAVE: BUGARSKA, HRVATSKA, SLOVENIJA I VELIKA BRITANIJA.

ISA-logo

ISA INSTITUT | NOSITELJ PROJEKTA

SLOVENIJA

ISA institut ja privatni neprofitni institut. Njihovo područje stručnosti je područje psihičke traume, zaštite žrtava; mentalnog zdravlja, suzbijanja nasilja u obitelji, suzbijanja zlostavljanja i zanemarivanja djece, projekti usmjereni na prevenciju nasilničkog ponašanja; kreiranja obrazovnih programa i programa obuke; psihološko savjetovanje i psihoterapija. ISA institut surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama. Tim ISA ima znanje i iskustvo u upravljanju i provedbi lokalnih, nacionalnih i međunarodnih projekata i inicijativa.

Project First Partners - Action Against Violence

AIRE CENTAR

VELIKA BRITANIJA

AIRE centar je dobrotvorna organizacija, čija je misija promicanje svijesti o Europskim zakonima iz područja ljudskih prava i pomaganje marginaliziranim i drugim ranjivim pojedincima kako bi ostvarili svoja prava. Njihov rad uključuje isticanje problematike vezane uz nasilje protiv žena u cjelini, kao i provođenje edukacija za profesionalce koji rade sa žrtvama nasilja u cilju njihovog obuke i informiranja o europskim zakonima iz područja ljudskih prava.

Project First Partners - Action Against Violence

UDRUGA CENTAR DINAMIKA

BUGARSKA

Centar Dinamika je nevladina organizacija čija je misija pružati psihosocijalnu podršku, pravnu pomoć i savjetovanje ženama i njihovoj djeci – žrtvama obiteljskog i drugih oblika rodno utemeljenog nasilja. Njihov cilj je pomoći u promjeni društvenog statusa, uloge i položaja žena u društvu, doprinijeti njihovoj zaštiti od diskriminacije i osigurati istinsku jednakost žena i njihove djece bez obzira etničkoj, nacionalnoj i religijskoj pripadnosti. Centar Dinamika je pružatelj socijalne usluge “Krizni centar” za žene i njihovu djecu – žrtve obiteljskog nasilja.

Project First Partners - Action Against Violence

SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU

SLOVENIJA

SOS telefon za žene i djecu – žrtve nasilja je osnovana kao inicijativa feminističkih aktivistica 1989. godine i prva je nevladina organizacija u Sloveniji specijalizirana u području suzbijanja nasilja prema ženama i pružanja pomoći ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci. To je ženska nevladina, neprofitna i humanitarna organizacija koja radi u javnom interesu u području socijalne sigurnosti te u području jednakih mogućnosti. Misija organizacije je pomoći, podržati i savjetovati žene i njihovu djecu koje su imale iskustvo nasilja ili još uvijek proživljavaju nasilje u obitelji i intimnim vezama.

Project First Partners - Action Against Violence

CENTAR ROSA

HRVATSKA

Centar za žene žrtve rata – ROSA (Centar ROSA) je nevladina, feministička organizacija koja radi sa ženama, bez obzira na njihovu dob, nacionalnu i vjersku pripadnost. Organizacija je osnovana kao odgovor na ratno nasilje nad ženama, ali pruža pomoć i podršku za žene koje su preživjele i druge oblike rodno utemeljenog nasilja: silovanje, prostituciju i trgovanje ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ciljevi organizacije su osnaživanje žena koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje, promicanje ženskih ljudskih prava, podizanju svijesti javnosti o rodno utemeljenom nasilju, njegovim uzrocima i posljedicama.

Project First Partners - Action Against Violence

UDRUGA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD

SLOVENIJA

Udruga centara za socijani rad povezuje sve (62) centre za socijalni rad u Sloveniji. Glavna uloga udruge je osigurati stručnu podršku svojim članovima organiziranjem treninga i obrazovnih mogućnosti; predlaganjem raznih programa socijale zaštite. Udruga promiče zajedničke interese centara za socijalni rad u pripremanju zakonodavstva te blisko surađuje s timom regionalnih koordinatora za zaštitu žrtava obiteljskog nasilja.

Project First Partners - Action Against Violence

B2 d.o.o.

SLOVENIJA

B2 d.o.o. je vodeća slovenska tvrtka u području računalne obuke, e-učenja, programske podrške, sistemskih riješenja i formalnog obrazovanja. Trenutno B2 ima 33 stalno i više od 60 privremeno zaposlenih djelatnika. Uspjeh tvrtke se temelji na zadovoljnim, kompetentnim i kvalificiranim djelatnicima.