Loading...
Partnerji2017-04-02T20:43:08+00:00

PROJEKT ZDRUŽUJE SEDEM PARTNERJEV IZ ŠTIRIH EVROPSKIH DRŽAV: HRVAŠKE, BOLGARIJE, VELIKE BRITANIJE IN SLOVENIJE.

ISA-logo

ISA INSTITUT | KOORDINATOR PROJEKTA

SLOVENIJA

ISA institut je zasebni neprofitni zavod. Glavne dejavnosti instituta so izobraževanje in usposabljanje strokovne in laične javnosti, psihološko svetovanje ter psihoterapija. Pomemben fokus dela instituta je preventivna dejavnost na področjih stresa, psihološke travme, nasilja, zlorabe in zanemarjanja otrok, duševnega zdravja in na drugih področjih, vezanih na krepitev varovalnih dejavnikov ranljivih skupin.

Project First Partners - Action Against Violence

CENTER AIRE

VELIKA BRITANIJA

Center Aire je specializirana dobrodelna organizacija, katere poslanstvo je spodbujati ozaveščenost o evropskih pravnih pravicah in pomagati pri uveljavljanju teh pravic marginaliziranim posameznikom in posameznicam ter vsem v ranljivih okoliščinah. Njihovo delo vključuje izpostavljanje aktualnih vprašanj v zvezi s problematiko nasilja nad ženskami ter usposabljanje strokovnjakov in strokovnjakinj, ki delajo z žrtvami nasilja, s ciljem, da jih opremijo z informacijami o evropskih pravnih pravicah.

Project First Partners - Action Against Violence

DRUŠTVO CENTER DINAMIKA

BOLGARIJA

Društvo Center Dinamika je nevladna organizacija, katere misija ja zagotavljanje psihološke podpore, pravne pomoči in svetovanja ženskam in otrokom – žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola. Njihov cilj je pomagati pri spreminjanju socialnega statusa, vloge in položaja žensk v družbi, prispevati k njihovi zaščiti pred diskriminacijo in zagotoviti enakost žensk in njihovih otrok navkljub etnični, nacionalni in verski pripadnosti. Društvo Center Dinamika v okviru svojih storitev ponuja tudi program socialne pomoči »Krizni Center« za ženske in njihove otroke – žrtve nasilja v družini.

Project First Partners - Action Against Violence

DRUŠTVO SOS TELEFON

SLOVENIJA

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja je bilo ustanovljeno kot pobuda aktivističnih feminističnih žensk leta 1989 in je prva nevladna organizacija v Sloveniji, ki je specializirana za obravnavo nasilja nad ženskami in za nudenje pomoči ženskam in otrokom žrtvam nasilja. Je nevladna, neprofitna in humanitarna ženska organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva in na področju enakih možnosti. Njihova naloga je nudenje pomoči, podpore in svetovanja ženskam in otrokom, ki so doživeli ali doživljajo nasilje v družini in medosebnih odnosih.

Project First Partners - Action Against Violence

CENTER ROSA

HRVAŠKA

Center za ženske, žrtve vojne – ROSA (Center ROSA) je lokalna nevladna feministična organizacija, ki nudi podporo in pomoč ženskam ne glede na njihovo narodnost, vero, starost, status v militarističnem in nacionalnem kontekstu. Nevladna organizacija je bila ustanovljena kot odgovor na vojno nasilje nad ženskami. Zagotavlja podporo preživelim žrtvam različnih oblik nasilja zaradi spola: posilstvo, prostitucija in trgovina z ženskami za namene spolnega izkoriščanja. Njihovi cilji so krepitev vloge žensk, ki so preživele nasilje zaradi spola, spodbujanje človekovih pravic žensk, večanje ozaveščenosti javnosti o nasilju zaradi spola, o vzrokih in posledicah nasilja.

Project First Partners - Action Against Violence

SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO

SLOVENIJA

Skupnost centrov za socialno delo povezuje vse (62) centre za socialno delo v Sloveniji. Njihova glavna naloga je zagotoviti strokovno podporo članom njihove organizacije, tako z zagotavljanjem usposabljanja in možnosti izobraževanja kot s predlaganjem različnih programov socialne zaščite. Spodbujajo skupni interes centrov za socialno delo pri pripravi zakonodaje in tesno sodelujejo s timom regionalnih koordinatoric za preprečevanje nasilja v družini.

Project First Partners - Action Against Violence

B2 d.o.o.

SLOVENIJA

B2 d.o.o. je vodilno slovensko podjetje na področju računalniških izobraževanj, e-učenja, programske opreme, sistemskih rešitev in formalnega izobraževanja. Trenutno je v B2 zaposlenih 33 ljudi za nedoločen in več kot 60 ljudi za določen čas. Podlaga za uspeh podjetja temelji na zadovoljnih, kompetentnih in usposobljenih delavcih.