Loading...
Projekt2017-03-14T19:15:41+00:00

SPODBUJANJE PRVIH TOČK POMOČI PROTI NASILJU

Projekt FIRST je mednarodni projekt, ki predlaga vzpostavitev mreže prvih točk pomoči kot odgovor na aktualne potrebe po zagotavljanju ustrezne pomoči žrtvam nasilja.

Cilji projekta so zagotoviti ustrezno psihosocialno podporo in pomoč žrtvam nasilja; ustrezno znanje in veščine zaposlenih in sodelujočih na prvih točkah pomoči; večja informiranost strokovnjakov in strokovnjakinj in širše javnosti v zvezi s problematiko nasilja v družini in nasilja zaradi spola.

Glavni cilj projekta je vzpostaviti nacionalne mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola ter s tem žrtvam nasilja zagotoviti široko dostopno laično psihosocialno podporo in pomoč.

 • razviti program e-izobraževanja in ponuditi usposabljanja »v živo« za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti zaposlenih in sodelujočih na prvih točkah pomoči;
 • prispevati k zgodnjemu odkrivanju nasilja v družini in nasilja zaradi spola ter zagotoviti ustrezno podporo žrtvam nasilja;
 • prispevati k zmanjšanju škodljivih posledic, ki jih ima lahko nasilje v družini in nasilje zaradi spola za žrtve nasilja;
 • širiti znanja in informacije o problematiki nasilja v družini in nasilja zaradi spola, za izboljšanje kakovosti obstoječih virov podpore in pomoči za žrtve nasilja v družini in nasilja zaradi spola;
 • večati ozaveščenost splošne javnosti o problematiki nasilja v družini in nasilja zaradi spola.
 • Strokovnjakom in strokovnjakinjam, tj. zdravstvenim delavkam in delavcem, učiteljicam in učiteljem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, strokovnjakinjam in strokovnjakom v nevladnih organizacijah, kadrovskim strokovnjakom in strokovnjakinjam v podjetjih, socialnim delavkam in delavcem, psihologom in psihologinjam, policistom in policistkam, odvetnikom in odvetnicam in drugim zaposlenim in sodelujočim na prvih točkam pomoči. Z uporabo FIRST programa e-učenja bodo lahko pridobili nova znanja za ustrezen odziv in nudenje potrebne podpore žrtvam nasilja.
 • Žrtvam nasilja, odraslim in otrokom. Preko mreže prvih točk pomoči in FIRST programa za e-učenje bodo lahko prejeli ustrezno psihosocialno podporo.
 • Odločevalcem in širši javnosti.
 • Vzpostavitev nacionalnih mrež prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola v partnerskih državah;
 • ustrezna usposobljenost zaposlenih in sodelujočih na prvih točkah pomoči;
 • prispevek k bolj uspešnemu odkrivanju nasilja v družini in nasilja zaradi spola;
 • širše dostopna laična psihosocialna podpora žrtvam nasilja;
 • javni prepoznani viri podpore in pomoči, ki so na voljo žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola ter opolnomočenje žrtev nasilja, da poiščejo in sprejmejo pomoč;
 • večja ozaveščenost širše javnosti in manj zgrešenih predstav o nasilju v družini in nasilju zaradi spola.
Projekt FIRST je sofinanciran iz Programa Evropske komisije za pravice, enakost in državljanstvo (Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union).

IMATE LI PITANJA O PROJEKTU?

Kontaktirajte nas!