Loading...
Новини2017-08-21T13:22:30+00:00

Проект FIRST – Изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно и свързано с пола насилие

декември 21st, 2017|

Постигнатите резултати в рамките на проекта включват: - Създадена национална мрежа от 30 първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие; - Повишено ниво на квалификация на специалисти, които да [...]

Международна конференция в Загреб

декември 8th, 2017|

Заключителната тридневна конференция по проект FIRST под надслов „Домашно и основано на пола насилие: предприемане на стъпки към живот без насилие“ се проведе в Загреб, Хърватия от 29 ноември до 1 декември 2017 година. Двама [...]

Интервю в предаването „Подиум“ на TVN

ноември 28th, 2017|

В интервюто се представя информация по проблемите на домашното насилие – какво представлява то, какви са предвидените законодателни мерки за защита и спрямо извършителите, как се справят с проблема жертвите и какво е отношението на [...]

Информационни срещи за професионалисти по проект FIRST

октомври 9th, 2017|

В Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Община Русе се проведоха информационни срещи като част от кампанията за повишаване на информираността, планирана по проекта. Повече от 35 професионалисти се включиха в инициативите като проявиха интерес към [...]

Информационни срещи като част от кампания по проект FIRST

октомври 6th, 2017|

По време на кампанията от 02.10 до 06.10.2017г. бяха проведени информационни срещи в обучителни институции - с 66 ученици от ПАГ „Гео Милев“  и СУЕЕ „Св. Константин- Кирил Философ“ , както и с 48 студенти [...]

Създадена е брошура във връзка с провеждането на кампанията за отбелязване на Световната седмица без насилие (2-6.10.2017г.)

октомври 5th, 2017|

По проект FIRST е създадена брошура, която е предназначена за професионалистите, работещи по случаите на домашно и основано на пола насилие, журналистите, поканени на пресконференцията във връзка с текущата кампания по проекта, а също така и [...]

Народен представител участва в откриването на кампанията по проект FIRST

октомври 3rd, 2017|

Народният представител от ПП ГЕРБ Светлана Ангелова беше част от официалните лица, поканени на откриваща конференция във връзка с кампанията за повишаване на информираността по проект FIRST. В своето изказване тя подкрепи проекта и посочи [...]

Кампания за отбелязване на Световната седмица без насилие по проект FIRST

октомври 2nd, 2017|

На 02.10.2017г., открихме кампанията за отбелязване на Световната седмица без насилие по проект „FIRST– изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола”, финансиран по Програма [...]

Подготовка на кампания по проект FIRST

септември 25th, 2017|

През месец септември протече период на подготовка за провеждане на кампания за повишаване на информираността – част от дейностите по проекта. Бяха подготвени материали – отпечатана специална брошура с призиви и послания към широката общественост, [...]

Публикации в медии по проект FIRST

август 30th, 2017|

През месец август бяха подготвени за печат и електронна публикация три статии, свързани с представянето на целите, задачите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Първата статия под надслов „Домашното насилие – невидимата епидемия“ беше [...]

Приеха план за действие към националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца

август 28th, 2017|

П Правителството на Република България прие План за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Заложените мерки и дейности целят предприемането на адекватни и навременни действия [...]

Националната комисия за борба с трафика на хора разкри две нови услуги за жертви на трафик в софия

август 17th, 2017|

През месец юли 2017г. Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) разкри две нови, специализирани услуги от резидентен тип за жертви на трафик на хора – приют за временно настаняване с център за закрила и помощ [...]

Почти всяка 4-та българка е жертва на физическо и сексуално насилие от страна на партньора си

август 9th, 2017|

Българският център за джендър изследвания и Сдружението ”Алианс за защита срещу домашното насилие” оповестяват данните от широкомащабно изследване. На първо място резултатите сочат, че насилието над жените е масово, но и в същото време неотчитано [...]

Филм за проекта „Има много начини да се справиш с насилието“

юли 27th, 2017|

Специалисти, партньори, съмишленици споделят своя опит в областта на домашното насилие, насилието, основано на пола в т.ч. в ромските общности в България: Филм. За постигането на максимална ефективност, проектът „Има много начини да се справиш с [...]

Нов проект за подкрепа на пострадали от домашно насилие започва в Търговище

юли 21st, 2017|

Mинистерство на труда и социалната политика ще финансира Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие в Търговище. Това се случа по проект, които се реализира от Сдружение "Асоциация Ная" и ще [...]

За три години случаите на агресия в училище са се увеличили двойно

юли 19th, 2017|

За три години случаите на физическа и вербална агресия и кибертормоз в училище са се увеличили двойно. През учебната 2013/2014 година са констатирани 3268, а през 2016/2017 - 7017. Това обяви зам.-министърът на образованието и [...]

Предложение за участие в конкурс от фондация П.У.Л.С. – първа точка за контакт по проект FIRST

юни 30th, 2017|

Каним всички творци, борци, смелчаги, критици, обикновенни хора със супер сили, младежки, пораснали младежи, дами и господа и всеки, който се чувства съпричастен да се включат в нашето предизвикателство - Меме Конкурс "Не на насилието [...]

Заключителна фаза по проект на алианс за защита от насилие основано на пола – част от мрежата от първи точки за контакт

юни 23rd, 2017|

През месец април 2017 г. бе проведено заключително събитие по проекта „Има много начини да се справиш с насилието”, финансиран от НФМ 2009-2014, Мярка 5 „Кампании за повишаване на информираността и чувствителността” Програма BG 12 [...]

Публикация за проект FIRST на сайта на Алианса за защита от насилие, основано на пола

май 31st, 2017|

Сдружение „Център Динамика“  е една от организациите, членуващи в Алианса за защита от насилие, основано на пола. Той обединява неправителствени организации, които са основни действащи първи точки за контакт на пострадали от различни форми на [...]

Провеждане на обучителни семинари за професионалисти от първите точки за контакт и следващи тренинги

май 25th, 2017|

През месец април бяха проведени два семинара за професионалисти от институции и организации, работещи с жертви на домашно и основано на пола насилие. Предварително беше разработена програма от екипа на Сдружение „Център Динамика“ и бяха [...]

Електронното обучение в първите точки на контакт

май 15th, 2017|

Професионалистите от националната мрежа  от първи точки на контакт са първите, които се запознаха с предимствата на електронното обучение по проекта. Онлайн-базираното обучение е нова, съвременна, забавна и ефикасна форма на дистанционно обучение. Сред предимствата [...]

Семинари за обучение на професионалисти

май 4th, 2017|

През месец април в град Русе по проект FIRST бяха проведени обучения за повече от 50 професионалисти от институции и организации, които ще изпълняват ролята на първи точки за контакт за жертви на домашно и [...]

Публикация на сайта на НМД

април 30th, 2017|

Сдружение „Център Динамика“ е член на Националната мрежа за децата, която е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. На сайта на мрежата бе публикуван материал [...]

Издаден е наръчник „Психосоциална подкрепа за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола“

март 30th, 2017|

По проект FIRST е създаден наръчник "Психосоциална подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола", който е резултат от усилията на партньорите по проекта. Наръчникът е предназначен както за професионалисти, так [...]

Начало на проекта

март 2nd, 2016|

Проект FIRST официално започна през Януари 2016г. Създаването на мрежа от първи точки на контакт е една от основните цели на проекта. Ето защо каним всички организации, които проявяват интерес, да се присъединят към нас [...]