Loading...
Проблемът2017-03-14T18:29:38+00:00

Проблемът

Домашното и основаното на пола насилие са доста сериозни проблеми. Статистически погледнато всяка четвърта жена се е сблъсквала с проблема домашно насилие, а в западната част на Балканите броят им е почти два пъти по-голям. Там всяка втора жена е преживяла психическо домашно насилие, което при всяка трета се допълва от физическо, причинено от член на семейството1. Спрямо получените резултати, проведени и базирани на домашно и основано на пола насилие, главните жертви са в по-голяма част от случаите жени, следвани от деца. Проучване в Европейския съюз през 2014 година от Агенцията на Европейския съюз за основните права показа, че 13 милиона жени в Европа са преживяли домашно насилие в последните 12 месеца преди да бъдат интервюирани за това проучване. Тази цифра представлява 7% от жените между 18-74 години в ЕС2. Това води до проблеми с физическото и психическото здраве на жертвите, както и с качеството на техния личен и професионален начин на живот.

Правната рамка за домашното насилие претърпя изключително важни промени през последните години заедно с промени в Европейския съюз, Съвета на Европа и национални законодателни промени, обръщащи повече внимание на тези теми. Въпреки това много от жервите живеят в „мълчание“ без да имат възможността за подходяща помощ, даваща им свобода и сигурност от заплахата и риска от насилие.

Страните – партньори разполагат с различни услуги за жертвите, но за жалост те са изправени пред увеличаваща се липса на средства и ресурси. Затова наличността и възможноста за достъп до такива услуги зависи от страната, където човек живее. Работещото и ефективно мултидисциплинарно сътрудничество е все още предизвикателство. Няма установена мрежа на първи точки за контакт в страните – партньори.

Въпреки наличието на някои онлайн източници за електронно обучение в част от европейските страни, по-голямата част от тях се предлагат срещу заплащане като няма данни, че тези курсове включват информация относно правата на жертвите съгласно законодателството на Европейския съюз и инструменти за противодействие на домашното насилие.


1 Общество за изследване на жертвите на престъпления в Сърбия, 2001; Македония, 2000; Медика, Босна и Херцеговина, 1999; Център за жени – жертви от войната, 2000.
2 FRA – Агенция на Европейския съюз за основните права. Насилие срещу жени: проучване на територията на ЕС.
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_en.pdf

HAVE A QUESTION ABOUT THE PROJECT?

Get In Contact